• Oosterschelde kitesurfers

Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

 

Gemeente Goeree-Overflakkee en Provincie Zuid-Holland werken samen in het Gebiedsprogramma. Doel is het ontwikkelen en versterken van de sociale en economische vitaliteit van het eiland. Sleutelopgaven hierbij zijn:

  • Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving voor recreatie, natuur en eigen inwoners
  • Stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg
  • Realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties
  • Verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 

  • Deltawater: Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch
  • Thema: Energie, Gebiedsontwikkeling, Innovatie en duurzaamheid, Natuur, Waterkwaliteit, Waterveiligheid, Zoet water
  • Fase: Planontwikkeling
  • Doel: Klimaatbestendig en veilig, Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Planning

  • 2017-2020 Uitvoering gebiedsprogramma