Dijkversterkingsproject Zettingsvloeiing V3T

Grevelingen Haringvliet

Drie dijktrajecten langs de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet en de Grevelingen voldoen niet aan de waterveiligheidsnormen. Om toekomstige overstromingen te voorkomen, versterkt waterschap Hollandse Delta de dijk over een lengte van 5,1 kilometer.

De uitdaging

Langs de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet en de Grevelingen zijn vijf locaties verdeeld over drie dijktrajecten afgekeurd op zettingsvloeiing. Dat betekent dat er een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken.

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat het aanbrengen van stortsteen de enige oplossing is om deze dijken weer op sterkte te krijgen. Het talud van de dijk wordt verflauwd en er kan geen zand meer wegstromen. Het Projectplan Waterwet is vastgesteld. Op basis van onder andere het projectplan ZV3T en de informatie die opgehaald is vanuit de omgeving, stelt het waterschap een contract op  om een aannemer voor de werkzaamheden te selecteren. De uitvoering vindt naar verwachting tussen 2024 en 2026 plaats.