Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltaprogramma Waterveiligheid

Zonder waterkeringen, zoals dijken en stormvloedkeringen, zou zestig procent van ons land regelmatig onder water staan. In dat gebied wonen ongeveer negen miljoen mensen en wordt het grootste deel van ons bruto nationaal product verdiend. zo’n zeventig procent van ons Bruto Nationaal Product verdiend. Goede waterveiligheid is daarom van groot belang.

Kwetsbaar voor overstromingen

Waterveiligheid is een van de drie thema’s in het Deltaprogramma. Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en is daarom kwetsbaar voor overstromingen. Helemaal omdat we door klimaatverandering en zeespiegelstijging steeds vaker te maken krijgen met hogere waterstanden.

Basisbeschermingsniveau

De kern van de Deltabeslissing Waterveiligheid is dat de kans op overlijden door een overstroming voor iedereen achter de dijken uiterlijk in 2050 niet groter is dan 1 op 100.000 per jaar (oftewel 0,001%), het zogenaamde basisbeschermingsniveau.

Waterveiligheid is een van de drie thema’s uit het Deltaprogramma. Het algemene beleid is vastgelegd in de Deltabeslissing Waterveiligheid. Concrete maatregelen voor de uitvoering van het beleid staan beschreven in het Deltaplan Waterveiligheid. Voor het uitvoeren van de deltabeslissing is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) belangrijk.

Waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta

Wil je meer weten over de aanpak van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta? Bekijk dan de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en de themapagina over waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta.