Gebiedsoverleg

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bevordert de samenhang in de aanpak van de opgaven voor water en klimaatadaptatie en de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie. Het Gebiedsoverleg bestaat uit de bestuurders van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, uit elke provincie een gemeente, de voorzitter van het Regioteam en vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het is geweldig om te zien met hoeveel energie de partijen binnen de Zuidwestelijke Delta samenwerken aan een klimaatrobuuste regio die klaar is voor de toekomst.
Arno Vael Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Zeeland

Regioteam

In het Regioteam Zuidwestelijke Delta zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke partners uit sectoren zoals natuur, milieu, scheepvaart, recreatie en landbouw en de gemeenten. Het Regioteam werkt samen met het Gebiedsoverleg aan de regionale opgaven. De deelnemers leveren hierbij advies en inbreng vanuit het gebied en betrekken hun achterbannen actief. Het Regioteam vervult hiermee een belangrijke rol als verbindende schakel tussen het Gebiedsoverleg en de maatschappelijke organisaties.

Programmateam

Het programmateam ondersteunt het Gebiedsoverleg en het Regioteam. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, een coördinator voor het Nationaal Deltaprogramma, een coördinator voor de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, coördinators voor onder meer de thema’s waterveiligheid, zoet water, klimaatadaptatie en ecologie en waterkwaliteit, een coördinator voor de samenwerking Rijk-Zuidwestelijke Delta, een kenniscoördinator, een programmaverbinder gemeenten, een programmaverbinder zeespiegelstijging,  een coördinator communicatie en evenementen en ondersteunende medewerkers.

Leden

Arno Vael Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Zeeland
Cees van den Bos Voorzitter Regioteam, burgemeester Gemeente Goes
Annette Ottolini Algemeen Directeur Evides Waterbedrijf
Anouk Verschuur MT lid - directie waterkwaliteit en grote wateren Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Anouk Verschuur
Gert van Kralingen DB-lid Waterschap Scheldestromen
Hans Peter Verroen Wethouder Gemeente Bergen op Zoom
Henk van Putten Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee
Jan Bonjer Dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta
Jeannette Baljeu Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Jeannette Baljeu
Kees Jan de Vet Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta
Kees Jan de Vet
Mieke Ohm Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
Paula Schot Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot
Peter van Velzen MT-lid Natuur en Water Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Saskia Boelema Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Wolter Leiseboer Regioambassadeur Zuid-West Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Wolter Leiseboer
Cees van den Bos Voorzitter Regioteam, burgemeester Gemeente Goes
Bas Roels Expert Zoetwater Wereld Natuur Fonds
Björn Schutz Regiomanager Zuid-Holland & Zeeland Hiswa Recron
Björn Schutz
Eric Mahieu Programmamanager Deltawateren Zeeuwse Milieufederatie
Hans Peter Verroen Wethouder Gemeente Bergen op Zoom
Hendrik Jan ten Cate Portefeuillehouder water ZLTO Zeeland
Hendrik Jan ten Cate
Henk van Putten Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee
Janique Huijbregts Regiomanager ANWB
Janique Huijbregts
Jeroen Portier Wethouder Gemeente Vlissingen
Kees van Beveren Vertegenwoordiger Visserijsector
Kees Van Beveren
Loes Meeuwisse Burgemeester Gemeente Noord-Beveland
Loes Meeuwisse
Luc Mangnus Wethouder Gemeente Hulst
Luc Mangus
Marjolein de Voogd Regio-coördinator Zeeland Koninklijke Binnenvaart Nederland
Marjolein de Voogd
Paula Schot Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot
Robbert Trompetter Provinciaal Ambassadeur Zeeland Natuurmonumenten
Rowena van der Maat Accountmanager Staatsbosbeheer
Paul de Beer Manager Programma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser Coördinator Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser
Alien Kok Coördinator Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 Zuidwestelijke Delta
Alien Kok
André Marinisse Coördinator Waterveiligheid Zuidwestelijke Delta
Arno Nolte Kenniscoördinator Zuidwestelijke Delta
Carlijn Bus Coördinator samenwerking Rijk-Zuidwestelijke Delta Zuidwestelijke Delta
Carlijn Bus
Corine van der Weele Programmaondersteuner Zuidwestelijke Delta
Edwin Arens Coördinator Zoetwater Zuidwestelijke Delta
Elleke de Koeijer Trainee Rijkswaterstaat Zee en Delta Zuidwestelijke Delta
Ellen van Aart Programmaverbinder Gemeenten Zuidwestelijke Delta
Erik Jan van der Meer Coördinator Ecologie en waterkwaliteit Zuidwestelijke Delta
Gerry Schoonen Programmaverbinder Zeespiegelstijging Zuidwestelijke Delta
Leonie Platjouw Programmaondersteuner Zuidwestelijke Delta
Mirjam de Jong Coördinator Communicatie en evenementen Zuidwestelijke Delta
Thecla Westerhof Bestuursadviseur voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta