Gebiedsoverleg

Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta bevordert de samenhang in de aanpak van de opgaven voor water en klimaatadaptatie en de meerwaarde van programma’s op het gebied van veiligheid, economie en ecologie. Het Gebiedsoverleg bestaat uit de bestuurders van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen, uit elke provincie een gemeente, de voorzitter van het Regioteam en vertegenwoordigers van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het is geweldig om te zien met hoeveel energie de partijen binnen de Zuidwestelijke Delta samenwerken aan een klimaatrobuuste regio die klaar is voor de toekomst.
Hagar Roijackers Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Hagar Rooijakkers

Regioteam

In het Regioteam Zuidwestelijke Delta zitten vertegenwoordigers van maatschappelijke partners uit sectoren zoals natuur, milieu, scheepvaart, recreatie en landbouw en de gemeenten. Het Regioteam werkt samen met het Gebiedsoverleg aan de regionale opgaven. De deelnemers leveren hierbij advies en inbreng vanuit het gebied en betrekken hun achterbannen actief. Het Regioteam vervult hiermee een belangrijke rol als verbindende schakel tussen het Gebiedsoverleg en de maatschappelijke organisaties.

Programmateam

Het programmateam ondersteunt het Gebiedsoverleg en het Regioteam. Het programmateam bestaat uit een programmamanager, een coördinator voor het Nationaal Deltaprogramma, adviseurs voor onder meer de thema’s waterveiligheid, zoet water, klimaatadaptatie en ecologie en waterkwaliteit en voor de kennisagenda, een communicatieadviseur en ondersteunende medewerkers.

Leden

Hagar Roijackers Voorzitter Gebiedsoverleg, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Hagar Rooijakkers
Cees van den Bos Voorzitter Regioteam, burgemeester Gemeente Urk
Foto Cees Van Den Bos
Anouk Verschuur MT lid - hoofd regie en innovatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Anouk Verschuur
Arno Vael Gedeputeerde Provincie Zeeland
Elaine Alwayn Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta
Elaine Alwayn
Mieke Ohm Directeur Netwerkontwikkeling (wnd) Rijkswaterstaat Zee en Delta
Gert van Kralingen DB-lid Waterschap Scheldestromen
Hans Peter Verroen Wethouder Gemeente Bergen op Zoom
Henk van Putten Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee
Jan Bonjer Dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta
Jeannette Baljeu Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Jeannette Baljeu
Kees Jan de Vet Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta
Kees Jan de Vet
Paula Schot Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot
Peter van Velzen MT-lid Natuur en Water Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Wolter Leiseboer Regioambassadeur Zuid-West Ministeries van EZK & LNV
Wolter Leiseboer
Cees van den Bos Voorzitter Regioteam, burgemeester Gemeente Urk
Foto Cees Van Den Bos
Bas Roels Expert Zoetwater Wereld Natuur Fonds
Björn Schutz Regiomanager Zuid-Holland & Zeeland Hiswa Recron
Björn Schutz
Christine Lammerts Programmamanager deltanatuur Staatsbosbeheer
Christine Lammerts
Eric Mahieu Programmamanager Deltawateren Zeeuwse Milieufederatie
Hans Peter Verroen Wethouder Gemeente Bergen op Zoom
Hendrik Jan ten Cate Portefeuillehouder water ZLTO Zeeland
Hendrik Jan ten Cate
Henk van Putten Wethouder Gemeente Goeree-Overflakkee
Janique Huijbregts Regiomanager ANWB
Janique Huijbregts
Jeroen Portier Wethouder Gemeente Vlissingen
Kees van Beveren Vertegenwoordiger Visserijsector
Kees Van Beveren
Loes Meeuwisse Burgemeester Gemeente Noord-Beveland
Loes Meeuwisse
Luc Mangnus Wethouder Gemeente Hulst
Luc Mangus
Marjolein de Voogd Regio Coördinator Zeeland BLN/Schuttevaer
Marjolein de Voogd
Paula Schot Wethouder Gemeente Schouwen-Duiveland
Paula Schot
Robbert Trompetter Provinciaal Ambassadeur Zeeland Natuurmonumenten
Rona Vink Manager Technologie en Bronnen Evides
Rona Vink
Paul de Beer Manager Programma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser Coördinator Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser
Alien Kok Coördinator Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 Zuidwestelijke Delta
Alien Kok
André Marinisse Coördinator Waterveiligheid Zuidwestelijke Delta
Arno Nolte Kenniscoördinator Zuidwestelijke Delta
Carlijn Bus Coördinator samenwerking Rijk-Zuidwestelijke Delta Zuidwestelijke Delta
Carlijn Bus
Corine van der Weele Programmaondersteuner Zuidwestelijke Delta
Edwin Arens Coördinator Zoetwater Zuidwestelijke Delta
Elleke de Koeijer Trainee Rijkswaterstaat Zee en Delta Zuidwestelijke Delta
Ellen van Aart Programmaverbinder Gemeenten Zuidwestelijke Delta Zuidwestelijke Delta
Erik Jan van der Meer Coördinator Ecologie en waterkwaliteit Zuidwestelijke Delta
Laurens van Asten Coördinator Zuidwestelijke Delta, Waterpoort, Geopark Schelde Delta Zuidwestelijke Delta
Mirjam de Jong Coördinator Communicatie en evenementen Zuidwestelijke Delta