Samen bouwen aan een verbonden delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel. Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.

 

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties.

Onze ambitie
In de Zuidwestelijke Delta werken we samen aan een adaptieve klimaatrobuuste delta, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Daarbij houden we rekening met de onzekerheden die op ons af komen. Kennisontwikkeling en innovatie zijn hierbij belangrijke thema's in de aanpak van de opgaven die ons te wachten staan.
Simon Brasser Coördinator Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
Simon Brasser

Samenwerken aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met maatschappelijke partijen en ondernemers aan de water- en klimaatopgaven in het gebied. Wil je weten hoe de samenwerking eruit ziet en wie er meedoen? Lees meer via onderstaande button.

Over ons