Het laatste nieuws

  • Terugblik werkconferentie Zuidwestelijke Delta

    Lees bericht
  • Nieuwe website Zuidwestelijke Delta live!

    Lees bericht
  • Geen toereikend budget voor programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer

    Lees bericht
Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. 

 

Ontdek onze projecten