Samen bouwen aan een ­verbonden delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel. Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoet water, nu en in de toekomst.

 

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties.

Onze ambitie
Integraal genieten op, aan en van de Oosterschelde; Op de fiets langs de oevers met riante vergezichten of op het water in een boot in het milde getijdegebied. Maar ook onder water tijdens doodtij langs boeiende begroeiing of op ons bord na bereiding van zilte zaligheden. Dat is ons streven, daar houd ik van en zet ik mij voor in.
Loes Meeuwisse Burgemeester Gemeente Noord-Beveland
Loes Meeuwisse

Samenwerken aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met maatschappelijke partijen en ondernemers aan de water- en klimaatopgaven in het gebied. Wil je weten hoe de samenwerking eruit ziet en wie er meedoen? Lees meer via onderstaande button.

Over ons