Samen bouwen aan een verbonden delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel. Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.

 

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties.

Onze ambitie
Een veilige, klimaatbestendige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Dat is wat ik samen met betrokkenen uit Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant wil realiseren. Een Delta waarin we kunnen blijven wonen en werken. En waarin we met elkaar werken aan de transities die dit mogelijk maken, bijvoorbeeld de transitie in de landbouw.
Jeannette Baljeu Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Jeannette Baljeu

Samenwerken aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met maatschappelijke partijen en ondernemers aan de water- en klimaatopgaven in het gebied. Wil je weten hoe de samenwerking eruit ziet en wie er meedoen? Lees meer via onderstaande button.

Over ons