Het laatste nieuws

  • Ambities geven focus aan samenwerking binnen de Zuidwestelijke Delta

    Lees bericht
  • Maatregelen voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050

    Lees bericht
  • Zeegras in de Zuidwestelijke Delta

    Lees bericht
Een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. 

 

Ontdek onze projecten