Verbonden door water

Water verbindt ons letterlijk én figuurlijk. Het stroomt van het ene naar het andere gebied, zonder rekening te houden met grenzen, bewoners en verantwoordelijkheden. Maar het water brengt ook vraagstukken met zich mee over waterveiligheid, zoet water, klimaatadaptatie, ecologie en waterkwaliteit. Het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta maakt deze vraagstukken bespreekbaar en realiseert een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot oplossingen en keuzen te komen.

Bewust ambitieus

Dat verantwoordelijkheidsgevoel resulteert in een grote ambitie: in 2050 zijn we de eerste delta ter wereld die is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. En dat zeggen we graag hardop, want een doel wordt pas een plan als je het deelt. Vanuit die ambitie creëren we bewustwording bij burgers, overheden en organisaties en faciliteren in kennisdeling en connectie. We bieden een podium aan succesvolle initiatieven en helpen bij het opzetten van pilots. Zo zorgen we voor schaalbare vernieuwing, benutten we elkaars inzichten en nemen we samen bewuste, toekomstbestendige besluiten.

Het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta maakt deze vraagstukken bespreekbaar en realiseert een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot oplossingen en keuzen te komen.

Kernwaarden

Ambitieus

In 2050 zijn we als eerste delta ter wereld voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Dat is een grote ambitie. Daar zijn we ons van bewust, maar we zijn niet bang om hem hardop uit te spreken. We pakken die grote opgave juist met beide handen aan. We streven continu naar beter, ook als dat betekent dat we ons kwetsbaar moeten opstellen.

Bewust

Met deze ambitie komt een grote verantwoordelijkheid. Besluiten die we nu nemen, hebben namelijk veel impact in de toekomst. We kijken realistisch naar onze mogelijkheden en maken continu een bewuste afweging. We luisteren altijd naar de voors en tegens, verzamelen, delen en koppelen alle benodigde kennis, voeren constructief en verdiepend het gesprek en wegen verschillende belangen af. Zo komen we tot gezamenlijke en bewuste besluitvorming, waar draagvlak voor is.

Verbindend

De uitdagingen binnen de Zuidwestelijke Delta stoppen niet bij provincie- of gemeentegrenzen. Dat zorgt niet alleen voor veel herkenbaarheid en begrip, maar ook voor kracht. Samen kunnen we het hoofd bieden aan die uitdagingen. Samen hebben we meer kennis, komen we tot vernieuwende ideeën en zorgen we voor een krachtige uitvoering daarvan. Hiervoor brengen we de juiste mensen met elkaar in contact, delen we inzichten en komen we tot gezamenlijke aanpakken. We geloven dat we alleen via verbinding met de omgeving, bewoners en (overheids)organisaties tot een duurzame toekomst kunnen komen.