Dijkversterking Willemstad – Noordschans

Hollandsch Diep

Van Willemstad tot Noordschans ligt een primaire kering die beschermt tegen hoogwater vanuit het Hollands Diep. Delen van deze dijk voldoen niet aan de wettelijke veiligheidseisen, daarom versterkt waterschap Brabantse Delta de dijk.

De uitdaging

De dijk tussen Willemstad en Noordschans is op grote delen afgekeurd. Het gehele traject is ongeveer 8,2 kilometer lang. Bijzonder aan dit traject is de aanwezigheid van historische woningen tegen de kering in vestingstad Willemstad.  Ook ligt het Hollands Diep als Natura-2000 gebied hier buitendijks. De dijk was eerder onderdeel van de versterkingsopgave Willemstad – Geertruidenberg. Op een deel van de dijk staan muraltmuren; lage betonnen muren die vroeger werden gebouwd om op een goedkope manier dijken te verhogen.

Aanpak

In 2020 is de voorverkenningsfase gestart. Deze fase rondt het waterschap in de eerste helft van 2023 af, waarna de verkenningsfase start. Extra aandacht is er voor duurzaamheid en de kansen die de aanstaande dijversterking hiervoor biedt.