Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Waterveiligheid is voor de Nederlanders van levensbelang. Maar water heeft wel een eigen wil en zorgt ook voor risico’s die moeten worden aangepakt. Want ook in 2050 wil Nederland veilig leven met water.

Grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is het grootste uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Waterveiligheid en staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.

Stimuleren van innovatie  

Het HWBP is een alliantie tussen de 21 waterschappen van Nederland en Rijkswaterstaat. Sneller en goedkoper het werk doen om in 2050 alle dijken op orde te hebben is het doel. Dankzij de innovaties in het HWBP wordt de Nederlandse dijk steeds slimmer, goedkoper en past de dijk beter in de omgeving. Het HWBP investeert tot aan 2050 jaarlijks 10 miljoen euro in het stimuleren van innovaties. Met als doel: de alliantiepartners stimuleren tot het bedenken van nieuwe innovaties en het toepassen ervan in de praktijk.

HWBP-projecten in de Zuidwestelijke Delta

Wil je meer weten over de voorbereiding en uitvoering van HWBP-projecten in de Zuidwestelijke Delta? Bekijk dan themapagina over waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta.

Meer informatie