Dijkversterking Hansweert

Westerschelde

De dijk bij Hansweert voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnorm. Om toekomstige overstromingen te voorkomen, versterkt waterschap Scheldestromen de dijk over een lengte van ruim vijf kilometer.

De uitdaging

De dijk bij Hansweert is niet hoog genoeg en aan de binnenkant onvoldoende stabiel. Hierdoor voldoet de dijk niet meer aan de waterveiligheidsnorm die het Rijk sinds 1 januari 2017 hanteert. Dat betekent niet dat de dijk nu meteen onveilig is. Om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet de dijk worden versterkt.

Aanpak

Het project startte in 2017 met een Verkenning. Het Definitief Ontwerp was in 2021 klaar. Volgens de planning start de uitvoering in het laatste kwartaal van 2022. Het werk is volgens de huidige planning begin 2027 klaar. De dijk wordt landinwaarts versterkt. Op de meeste plekken verhoogt en verbreedt het waterschap de dijk.