Dijkversterking Hansweert is een groot en omvangrijk Hoogwaterbeschermingsprogramma-project. Het is de eerste versterking in Zeeland volgens de nieuwste waterveiligheidsnormen en de grootste dijkversterking in de Zuidwestelijke Delta. Zeker door de uitdagende ligging van de dijk, dicht bij de kern van Hansweert, staat het project extra in de schijnwerpers. Verder is het project bijzonder vanwege het streven om duurzaam en circulair aan de dijk te werken. Ook is er binnen het project veel aandacht voor de impact op het landschap en natuur en hoe hierbij win-win-oplossingen gecreëerd kunnen worden. In het informatiecentrum is hier ook volop aandacht voor.

We moeten er keihard aan werken om de dijken veilig te houden. Dat is niet alleen nodig om droge voeten te houden voor onze inwoners, maar zorgt er ook voor dat de industrie en economie veilig zijn en blijven.

Waterveiligheid

Na een voorbereidingsperiode van een aantal jaren, waarin de omgeving actief is betrokken, zijn de werkzaamheden nu in volle gang. De te versterken dijk heeft een lengte van 5,2 kilometer. Het traject loopt vanaf het sluizencomplex Hansweert tot en met de Kapellebank. Gert van Kralingen, dagelijks bestuurder bij waterschap Scheldestromen: ‘De dijkversterking bij Hansweert is zeker niet het laatste grote project voor waterschap Scheldestromen. We moeten er keihard aan werken om de dijken veilig te houden. Dat is niet alleen nodig om droge voeten te houden voor onze inwoners, maar zorgt er ook voor dat de industrie en economie veilig zijn en blijven.’

Het veranderende klimaat maakt dat ons werk nog harder nodig is dan gedacht. Hiervoor is het heel belangrijk om onze burgers te betrekken en goede uitleg geven.

Dialoog

Het informatiecentrum is sinds dinsdag 10 oktober open voor bezoekers. Naast het bekijken van de informatiepanelen en de grote kaart van het werkgebied aan de muur, kunnen de bezoekers vragen stellen aan de omgevingsadviseurs van het waterschap en  ervaringen delen over de impact van de werkzaamheden. Zo’n twintig omwonenden maakten hier op de eerste dag direct gebruik van. Die dialoog is belangrijk voor het waterschap. Gert van Kralingen: ‘Het veranderende klimaat maakt dat ons werk nog harder nodig is dan gedacht. Hiervoor is het heel belangrijk om onze burgers te betrekken en goede uitleg geven. Ik ben er trots op dat we dit doen in het nieuwe informatiecentrum en hier ook de dialoog kunnen voeren, van jong tot oud, over de impact van de dijkversterking nu en in de toekomst.’ De dijk zal in 2027 klaar zijn. Het project wordt dan feestelijk afgesloten.

Bezoek het informatiecentrum!

Iedere dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur kunnen bezoekers zonder afspraak binnenlopen voor informatie over dijkversterking Hansweert. Buiten deze openingstijden wordt het informatiecentrum ook extra opengesteld voor bijeenkomsten gerelateerd aan de dijkversterking. Het informatiecentrum bevindt zich aan Binnenhaven 25 te Hansweert.