Dijkversterking Sint-Annaland

Oosterschelde

De dijk langs de haven van Sint-Annaland op Tholen voldoet niet meer aan de nieuwste veiligheidsnorm. Om toekomstige overstromingen te voorkomen, versterkt waterschap Scheldestromen de dijk.

De uitdaging

Het dijktraject van ongeveer 500 meter is afgekeurd op het faalmechanisme binnenwaartse stabiliteit. Hierdoor voldoet de dijk niet meer aan de waterveiligheidsnorm. Om in de toekomst de veiligheid te kunnen garanderen, moet de dijk worden versterkt.

Aanpak

De verkenningsfase is doorlopen en in 2023 is de planuitwerkingsfase uitgevoerd.

Gemeente Tholen heeft in en nabij het havengebied van Sint-Annaland verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in gang gezet. In het definitieve ontwerp is rekening gehouden met deze gebiedsontwikkelingen en er wordt nauw samengewerkt met de gemeente.

De werkzaamheden zullen afgerond zijn in het najaar van 2024.