We zetten in op verdere verduurzaming van de recreatieve sector en versterking van de verbinding met het achterland. Bijvoorbeeld door agrarische streekproducten. Ook zoeken we actief naar koppelingen met de energietransitie. Zoals de productie en opslag van duurzame energie via getijdencentrales, windenergie op zee en efficiënte transport- en opslagsystemen.