Het Kustlab is een initiatief van Het Zeeuwse Landschap. Zij willen ondernemers en studenten hier de kans en de ruimte geven om te experimenteren met binnendijkse zilte teelten zoals lamsoor, zeekraal of oesters en nieuwe ideeën uit te proberen. Ideeën die voldoen aan het uitgangspunt van het Kustlab: het samengaan van natuur, economische activiteiten, recreatie en kustveiligheid en die gezamenlijk een aantrekkelijk landschap opleveren. Het doel van het Kustlab is om volledig aan te sluiten bij het landschap en onderdeel te worden van de omgeving.

Werkzaamheden Oestergeul
Werkzaamheden Oestergeul

Nieuwe aanwinst: de Oestergeul

Een nieuw onderdeel van het Kustlab is de Oestergeul. Een geul waarin ondernemers en studenten binnendijks bijvoorbeeld schelpdieren kunnen kweken onder invloed van eb en vloed dat via de getijdenduiker Waterdunen in- en uitstroomt. Schoepraderen zorgen voor extra doorstroming en verversing van het water. Directeur Marten Hemminga van Het Zeeuwse Landschap: ‘Alle voorbereidingen zijn inmiddels klaar. Het is nu wachten tot het getijdenwater toegang heeft tot Waterdunen en tot de Oestergeul. Dit gebeurt als de getijdenduiker in Waterdunen in gebruik wordt genomen in 2019.’

Wandelaars verleiden

Straks kunnen bezoekers zelfs over de Oestergeul wandelen. Over de geul plaatst Het Zeeuwse Landschap de komende maanden een brug die aansluit op de toekomstige wandelroute door Waterdunen. Marten Hemminga: ‘Met deze brug willen we wandelaars verleiden een kijkje te nemen in de Oestergeul. Zo maken we de Oestergeul onderdeel van de recreatie in het gebied en kunnen we mooi laten zien wat er allemaal in de geul gebeurt.’

Kustlaboratorium
Kustlaboratorium

Volop bouwen aan het Kustlab

Een nieuw, duurzaam gebouw vormt de kern van het Kustlab. Dit gebouw is gemaakt van duurzame materialen en is energieneutraal. Het wordt een werkruimte voor ondernemers en een informatieruimte voor bezoekers. Het Kustlab-gebouw staat bij Hof Waterdunen: de beheerboerderij in het gebied. Onlangs is verder een oude schuur op het erf verbouwd en geschikt gemaakt voor de verwerking van diverse zeegroenten. Marten: ‘Het inrichten van de percelen voor het telen van diverse zeegroenten staat nog voor eind dit jaar op de planning. Als deze klaar zijn is het Kustlab voorlopig af.’

Waterdunen

Het Kustlab past binnen het concept van Waterdunen. In een verbrede kustzone zullen in dit gebied natuur, recreatie, landschap en innovatieve kustversterking samen één geheel gaan vormen. Hiermee is Waterdunen een uniek natuur- en recreatiegebied met ruim 350 hectare aan zilte natuur tussen Groede en Breskens. Binnen Waterdunen bepaalt het gedempte getij de natuur. Naast natuur komt er een kilometerslang netwerk aan fiets- en wandelpaden, een duincamping en recreatiepark. Het gebied is al voor tweederde klaar. De komende tijd worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd zodat de getijdenduiker in 2019 in werking gesteld kan worden.

Kijk voor meer informatie op www.kustlaboratorium.nl of www.waterdunen.com.