Waterdunen

Westerschelde
Waterdunen

In Waterdunen komen verschillende doelstellingen samen: de kust versterken, verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en stimuleren van de economie.

Een uniek natuur- en recreatiegebied

In Zeeuws-Vlaanderen, aan de kust tussen Breskens en Groede, moest de kust versterkt worden. Ook kon West-Zeeuws-Vlaanderen een sociaaleconomische impuls gebruiken om problemen als vergrijzing en afnemende werkgelegenheid aan te pakken. Daarnaast zag de aannemer die onderaan de oude dijk een camping had, kansen voor een nieuw recreatiepark. En was stichting Het Zeeuwse Landschap op zoek naar een plek om zilte natuur te ontwikkelen. Deze factoren leverden samen het idee voor Waterdunen op. Waterdunen is naast een deltawerk ook een uniek natuur-  recreatiegebied voor de mensen uit de streek, dagjesmensen en toeristen.

Eb en vloed achter de dijk

Een getijdenduiker laat zout water uit de Westerschelde twee keer per dag gecontroleerd het gebied in en uit lopen. Hierdoor is binnen Waterdunen sprake van een gedempt tij en ontstaat een interessante wisselwerking tussen water en land. Dit zorgt voor zilte natuur met slikken, schorren en geulen. Centraal in het gebied liggen een aantal grote vogelbroedeilanden die o.a. bezocht worden door vele sterns. Ook kunnen vele vogels hier rusten en voedsel vinden tijdens de vogeltrek.

Recreatie

Waterdunen is een prachtig natuurgebied, waar sinds eind 2021 bezoekers welkom zijn. Zij kunnen verschillende wandelroutes door het gebied lopen over de paden en bruggen die in het gebied aangelegd zijn. Ook kunnen ze genieten van het uitzicht vanuit één van de vele vogelkijkhutten. Fietsen mag alleen om het gebied heen. Er zijn mooie fietspaden aangelegd waarbij je mooi uitzicht op het gebied hebt. Honden zijn in het grootste gedeelte van Waterdunen niet toegestaan. Recreatieondernemer Molecaten realiseert een duincamping en ongeveer 350 vakantiewoningen in het gebied. Zij hopen in het voorjaar van 2023 hun eerste gasten te ontvangen.

Waterdunen een innovatief voorbeeld van hoe Zeeland met water omgaat.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Waterdunen op: