Waterdunen ligt in West Zeeuws-Vlaanderen, tussen Breskens en Groede. Het is een uniek natuurgebied met getijdennatuur. Natuur, recreatie en getijdenwerking zijn op een innovatieve manier met kustversterking gecombineerd. In september 2019 openden de schuiven van de getijdenduiker zich voor het eerst en stroomde zout water het gebied in. Zoute vegetatie, zoals zeekraal en zeeaster, vestigde zich op veel plekken. Ook het overweldigende succes van het afgelopen broedseizoen laat zien dat de vogels het natuurgebied weten te vinden. Zo streken er meer dan 5.000 grote sterns neer op de vogeleilanden. Sinds begin december zijn ook alle wandelpaden geopend waardoor bezoekers nu ook het unieke natuurgebied kunnen ontdekken.

De natuur in Waterdunen is van internationale kwaliteit. We gaan deze natuur dan ook met veel zorg beheren en beschermen. Tegelijk willen we heel graag de mensen laten zien hoe mooi de natuur is, hoe je die kunt beleven en zo tot rust kunt komen. Daarin speelt recreatie een belangrijke rol. Tenslotte draagt het gebied ook bij aan de waterveiligheid.
Rob van Westrienen Directeur Stichting Het Zeeuwse Landschap

Wandelen door Waterdunen

Bezoekers hebben de keuze uit drie verschillende gemarkeerde routes om te wandelen: de groene Zeekraalroute (4,5 km), de oranje Vogelroute (5,5 km) of de blauwe Golfroute (9 km). De blauwe Golfroute loopt helemaal langs de rand van Waterdunen. Zo kunnen wandelaars het gehele gebied verkennen. De oranje Vogelroute is het meest geschikt om vogels te spotten. De route begint net als de Golfroute bij de ingang aan de Walendijk. Deze route gaat langs kinderhutten, een pleintje met verschillende uitzichtpunten en bruggen met kijkgaten. Themapanelen geven informatie over de vogels, andere dieren en planten in het gebied.

Waterdunen blijft in ontwikkeling

Waterdunen blijft zich als gebied de komende jaren ontwikkelen. Door de invloed van gedempt getij gaat de natuur er steeds anders uitzien. Waterschap Scheldestromen optimaliseert de komende periode de getijdenduiker. Zo worden de juiste waterstanden bepaald waardoor de getijdennatuur volledig tot uiting kan komen. Recreatieondernemer Molecaten is druk bezig met de aanleg van de camping en vakantiewoningen. Zij hopen in 2023 hun eerste gasten te ontvangen. Daarnaast start stichting Het Zeeuwse Landschap met de bouw van een ontvangstlocatie inclusief speelnatuur. Het gebied is constant in ontwikkeling en ziet er waarschijnlijk over 2, 5 of 10 jaar heel anders uit. Een mooie reden om regelmatig een bezoek te brengen aan Waterdunen!

Meer informatie