Al snel nadat het zoute water het gebied in- en uitstroomde, verschenen er andere planten in het gebied. Zoute vegetatie zoals zeekraal en zeeaster vestigde zich op veel plaatsen. Ook vogels ontdekten het gebied. Het eerste broedseizoen, in 2020, was een succes. Vooral dwergsterns en plevieren maakten een nestje op de eilanden. De vogels voelen zich hier thuis, omdat ze dichtbij hun voedsel kunnen vinden. Niet alleen in de zee, maar ook in de kreken is eten te vinden, zoals garnalen, spiering en kleine haring. Nu, in het voorjaar van 2021, worden de broedeilanden weer drukbezocht. Meer dan 2000 dwergsterns zijn alweer gespot. Het lijkt opnieuw een mooi broedseizoen te worden.

Vogeleilanden in Waterdunen

Aanleg poelen en vogelkijkschermen

Ook aan andere vogels wordt gedacht. Op verschillende plaatsen heeft Het Zeeuwse Landschap poelen voor de vogels laten aanleggen. In het zuidoostelijk deel van Waterdunen is de roerdomppoel uitgegraven. Deze wordt zo genoemd omdat de hoop is dat deze mysterieuze reigersoort zich hier zal laten zien. De poel wordt gevoed met regenwater en staat niet in verbinding met de kreken en geulen in Waterdunen. In hetzelfde gebiedje is ook een zoutpan (salina) aangelegd. Een stuwtje regelt de waterstand hiervan. Hopelijk gaat de strandplevier hier broeden. Naast de vogelkijkhutten in het westen van Waterdunen ligt inmiddels een krekenstelsel in de vorm van een pekelkreeftje. De vormen hiervan kun je goed zien in het landschap. Op de eilandjes kan de kluut kuiltjes maken om haar eieren in te leggen. Vogelkijkschermen bij deze poelen en kreken bieden straks de gelegenheid om de vogels ongestoord te kunnen bespieden.

Boulevard Inlaatkreek

Inrichting toekomstig recreatieterrein Molecaten

Ook het toekomstige recreatieterrein krijgt steeds meer vorm. De boulevard langs de inlaatkreek is aangelegd, net als de doorgaande wandelpaden op het recreatieterrein en de duinovergangen voor de toekomstige camping. Eind december 2020 diende recreatieondernemer Molecaten de officiële aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van Molecaten Park Waterdunen. De vergunning is nodig om te kunnen starten met de realisatie van het recreatieve deel. De vakantiehuisjes worden volledig ingepast in het landschap en een modulaire aanpak bij de bouw zorgt voor minder belasting voor het milieu. Naar verwachting levert Molecaten het recreatiepark gefaseerd op. Het bedrijf hoopt de eerste gasten in april 2022 te ontvangen.

Nieuwe bird eye uitzicht Waterdunen

Laatste aanpassingen getijdenduiker

De afgelopen anderhalf jaar deed waterschap Scheldestromen veel ervaring op met het bedienen van de getijdenduiker. Na de opening in 2019 bleek dat de duiker niet aan de wettelijke eisen van de Waterwet voldeed. Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV gaf advies voor aanpassingen aan de duiker, zodat deze de watertoets wel zal doorstaan en tegelijk wateroverlast op de lange termijn voorkomen kan worden. Het gaat om aanpassingen in de technische installatie en in de software. Waterschap en Provincie hebben gekozen voor een oplossing die rekening houdt met het voldoen aan de waterveiligheidseisen en tegelijkertijd zorgt voor het halen van de gewenste waterhoogte in Waterdunen. Zo kunnen de natuur en de zilte aquacultuur zich volledig ontwikkelen.

Aan Waterdunen werken vijf partijen samen. Dat zijn de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Molecaten en Het Zeeuwse Landschap. Blijf op de hoogte van het project via de website en het tweemaandelijkse online Waterdunen magazine