Het is een grote klus, de suppletie van de Roggenplaat. Ruim 1,3 miljoen kuub zand moet vanuit de Roompot verplaatst worden naar de Roggenplaat. Rijkswaterstaat zoekt momenteel een aannemer om dit plan uit te voeren. ‘We zitten nu volop in het selectieproces,’ vertelt Eric. ‘We verwachten eind april een geschikte aannemer te hebben gekozen. Dan starten we met de voorbereidingen en organiseren we samen diverse stakeholdersbijeenkomsten met alle belanghebbenden. De werkzaamheden zijn gepland tussen oktober 2019 en maart 2020. ‘Uit onderzoek blijkt dat dit de meest gunstige periode is om de suppletie uit te voeren. Dit is buiten het groeiseizoen van de mosselen.’

Effecten zandhonger tegengaan

Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Dit noemen we ook wel zandhonger. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Eric: ‘Dit verkort de tijd waarin de steltlopers bij hun voedsel kunnen en zeehonden de zandplaat als rustplaats gebruiken. Doen we niets, dan valt de Roggenplaat steeds minder vaak en minder lang droog. Dit heeft grote gevolgen voor de tienduizenden steltlopers die er voedsel zoeken en de populatie zeehonden in de Oosterschelde die er hun jongen verzorgen en laten uitrusten. Met het ophogen van een deel van de Roggenplaat zorgen we ervoor dat de voedselsituatie voor de steltlopers de komende 25 jaar beter is dan nu. In het ontwerp is ook rekening gehouden met de zeespiegelstijging. De omvang van dit project is uniek. Nog nooit is er op zo’n grote schaal een zandplaat opgehoogd.’

Quick start aan de natuur

Na de suppletie duurt het tussen de drie en vijf jaar voordat de natuur zich weer voldoende heeft hersteld. ‘Maar op sommige plekken geven we de natuur een zogenaamde “quick start”,’ vertelt Eric. ‘Dit houdt in dat we zand met een rijk bodemleven overhevelen naar het gesuppleerde deel. Dit noemen we ook wel priming. Het is een proef en we weten dus nog niet zeker of het werkt. Dit zal onderzoek uiteindelijk moeten uitwijzen. Hiermee hopen we het bodemleven sneller op gang te helpen.’

Betrokken partijen

Het projectteam bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Het ontwerp voor de suppletie is gemaakt door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Centre Of Expertise Deltatechnology. De Zandsuppletie Roggenplaat ontvangt een subsidie vanuit het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland.