De Zuidwestelijke Delta is van oudsher de ontmoetingsplaats van rivieren en zee. Land en water zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen vormen ze het DNA van het gebied. De kracht van dat DNA zit in de harmonie tussen veiligheid, ecologie en economie. De toekomst komt echter met uitdagingen. Het is nodig een passend antwoord te vinden op de klimaatverandering. En daar moeten we nu al mee aan de slag.

Resultaat na een intensief gebiedsproces

In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 bracht het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta samen met het Rijk, regionale en lokale overheden, inwoners, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers de opgaven van het gebied in beeld. De Gebiedsagenda was het resultaat van een intensief gebiedsproces waarin alle partijen open en constructief hebben samengewerkt. Eind november 2020 is de Gebiedsagenda vastgesteld.

Animatie Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

De deelgebieden in de Gebiedsagenda zijn:

  • Kust & Voordelta
  • Haringvliet & Hollandsch Diep (onderdeel van Rijnmond-Drechtsteden)
  • Grevelingenmeer
  • Volkerak-Zoommeer (inclusief Markiezaatsmeer & Binnenschelde)
  • Oosterschelde & Veerse Meer
  • Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen

Lees hieronder meer over de vijf handelingsperspectieven.