Omdat elke bijeenkomst focust op de regio waar deze plaatsvindt, streamen we de plenaire gedeeltes van alle zes bijeenkomsten. De interactieve werksessies in kleinere groepen zijn niet live te volgen, omdat meerdere groepen per avond aan de slag gaan. Wel zenden we de plenaire terugkoppeling uit. Op de website kun je live meekijken en vragen stellen, plus de uitzendingen later terugkijken. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden: de livestreams kun je bekijken via deze pagina. Je kunt de bijeenkomsten hier ook op een later moment terugkijken.

Programma

Tijdens de bijeenkomsten gaan we met betrokken partijen en mensen in gesprek over de toekomst van onze regio. Het doel van de bijeenkomsten is om de handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 aan te scherpen en gebiedsspecifieker te maken door ideeën, suggesties en voorbeelden op te halen en te verwerken. Dat is niet alleen relevant voor de Gebiedsagenda zelf, maar ook voor het vervolgtraject na vaststelling van de Gebiedsagenda. De handelingsperspectieven zullen dan per deelgebied verder worden uitgewerkt. Meer informatie over het programma vind je hier.