Op deze pagina vindt u meer informatie over de achtergrond van de Gebiedsagenda, het programma, de data en de locaties van de bijeenkomsten en het werkdocument zelf. U kunt zich hier ook aanmelden. De bijeenkomsten duren van 19.00 – 21.00 uur en vinden tussen 24 maart en 21 april plaats in Heinkenszand, Wissenkerke, Bruinisse, Middelharnis, Bergen op Zoom en Terneuzen.

Duurzame en klimaatbestendige toekomst

Steeds staan we voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld om een passend antwoord te vinden op de klimaatverandering en nog meer en beter samen te werken. Dat is in de kern ook de inzet van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: zoveel mogelijk de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie met elkaar verbinden. Vanuit de uitdaging samen een duurzame en klimaatbestendige toekomst te creëren.

Richtinggevend perspectief

De Gebiedsagenda 2050 is een eerste stap in een proces om samen invulling te geven aan de toekomst. Het is een inspirerende agenda voor de toekomst, geeft een doorkijk naar 2100 en 2050 en brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn die partijen met elkaar de komende dertig jaar moeten gaan aanpakken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. En dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.