De kern van de inzet van de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050: de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie toekomstbestendig aanpakken en waar zinvol met elkaar verbinden. Vanuit de uitdaging om samen een duurzame en klimaatbestendige toekomst te creëren. In de zes bijeenkomsten verspreid door het gebied wordt het werkdocument verder besproken en aangescherpt met input uit de gebieden. Woon en werk je in de Zuidwestelijke Delta? Wil je graag meedenken en meepraten over de toekomst van onze regio? Kom dan naar een of meer bijeenkomsten!

Zuidwestelijke Delta

Richtinggevend perspectief

De Gebiedsagenda is een eerste stap in een proces om samen invulling te geven aan de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. De Gebiedsagenda geeft een doorkijk naar 2100 en 2050, brengt in beeld wat de prangende kwesties zijn, inspireert met handelingsperspectieven om samen die kwesties aan te pakken en daagt uit om daarbij over onze grenzen heen te kijken. Het is een gezamenlijk, richtinggevend perspectief voor het water in de Zuidwestelijke Delta in 2050, inclusief een kennis- en innovatieprogramma en een Uitvoeringsagenda 2030. En dient als basis voor toekomstige programma’s en projecten.

Online alternatief

We hopen natuurlijk dat we eind augustus en begin september met groepen mensen bij elkaar kunnen zijn, maar zeker is dat niet. Als het nodig is, organiseren we een online alternatief om toch samen per deelgebied in de Zuidwestelijke Delta met elkaar aan de slag te gaan. De Gebiedsagenda onderscheidt er zes:

  1. Kust & Voordelta
  2. Haringvliet & Hollandsch Diep
  3. Grevelingenmeer
  4. Volkerak-Zoommeer
  5. Oosterschelde & Veerse Meer
  6. Westerschelde & Kanaal Gent-Terneuzen
Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 © Kentin Photography

Meer informatie en aanmelden

Op deze pagina vind je meer informatie over de achtergrond van de Gebiedsagenda, het programma, de data en de locaties van de bijeenkomsten, een folder en het werkdocument zelf. Je kunt je hier ook aanmelden. De bijeenkomsten duren van 19.00 – 21.00 uur en vinden tussen 25 augustus en 8 september plaats in Terneuzen, Wissenkerke, Heinkenszand, Bruinisse, Middelharnis en Bergen op Zoom. Heb je je eerder al aangemeld voor de afgelaste bijeenkomsten in maart en april? Dan vragen we je om je opnieuw aan te melden. We sturen ook een uitnodiging. Als je in ons bestand zit, kun je die per mail tegemoet zien.

Wat zijn de volgende stappen?

Na de bijeenkomsten nemen we een besluit over hoe de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 wordt vastgesteld. Vervolgens kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze aanbieden aan de Tweede Kamer. Tevens denken we na over het verdere implementatieproces van de Gebiedsagenda, wie daarbij te betrekken en hoe dat georganiseerd gaat worden.

Meer weten voor nu? Lees dan het werkdocument en de folder.