Nieuwe zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen

Kansen voor een nieuw zoet-zoutscheidingssysteem

Volkerak-Zoommeer Oosterschelde
Krammersluizencomplex

Het Krammersluizencomplex ligt in de Philipsdam, tussen de zoute Oosterschelde en het zoete Volkerak-Zoommeer. Ruim dertig jaar na de ingebruikname is het Krammersluizencomplex toe aan groot onderhoud. Een omvangrijk renovatieproject moet ervoor zorgen dat het complex ook in de toekomst vlot en veilig bereikbaar blijft. Dit biedt kansen voor een nieuw systeem dat met luchtbellen zoet van zout water scheidt en het energieverbruik vermindert. In 2014 is Rijkswaterstaat gestart met een pilot in de noordelijke jachtensluis.

Rijkswaterstaat renoveerde al de civiele werken rond de sluizen. Vanaf 2022 start de renovatie van de sluizen zelf. Het meest bijzondere onderdeel van het project is de vervanging van de zoet-zoutscheiding in de duwvaartsluizen en de toevoeging van een doorlaatmiddel. De huidige zoet-zoutscheiding wordt vervangen door een nieuw systeem dat bellenschermen combineert met spoelen van zoet water. Het nieuw toe te voegen doorlaatmiddel zorgt ervoor dat overtollig water gespuid kan worden vanaf het Volkerak-Zoommeer. Daarnaast kunnen vissen via het doorlaatmiddel migreren tussen de Oosterschelde en de rivieren.

Nieuw zoet-zoutscheidingssysteem

Het huidige zoet-zouscheidingssysteem is niet snel efficiënt genoeg meer, en moet worden vervangen. In het nieuwe systeem worden in de kolken aan beide zijden bij de ingang van de sluiskolk buizen op de bodem geplaatst. Deze buizen blazen lucht in het water. Daardoor vormt zich een bellenscherm in het water, dat de zoet/zoutuitwisseling remt. Rinketten (schuiven) in de sluisdeuren aan de kant van het Volkerak-Zoommeer vervangen de schuiven in de kolkwand. Door deze rinketten wordt zoet water door de kolken van de duwvaarstluizen gespoeld. Uit een pilotproject in 2014 in de jachtensluizen blijkt dat het bellenscherm als zoet-zoutscheiding goed functioneert en geen negatieve effecten heeft op de waterkwaliteit.

Voordelen

Het nieuwe zoet-zoutscheidingssysteem is goed toepasbaar in de twee duwvaartsluizen van het Krammersluizencomplex en levert een aantal voordelen op:

  • het schutproces gaat met het nieuwe systeem ongeveer een kwartier sneller.
  • het levert een jaarlijkse energiebesparing van minimaal 35 procent op ten opzichte van het energieverbruik van de huidige zoet-zoutscheiding.