In hoeverre is een bellenscherm innovatief?

‘In de jaren zeventig waren er ook al bellenschermen, maar zij hadden slechts een rendement van ongeveer 60 procent. Door het bellenscherm te optimaliseren en te combineren met andere technieken, hebben we het rendement verhoogd naar ongeveer 95 procent. Een enorme vooruitgang, waardoor een innovatieve zout-zoutscheiding (IZZS) ook voor de Krammersluizen een reële techniek is!’

Waarom een pilot?

‘De huidige techniek om zoet en zout water te scheiden in de Krammersluizen is aan vervanging toe. De kennis en ervaring die we nu opdoen bij de jachtensluis, gebruiken we om de techniek te optimaliseren voor de andere sluizen van het Krammersluizencomplex. Dit zijn twee sluizen voor beroepsvaart en nog een andere jachtensluis. Dit jaar ronden we de planuitwerking af en besluiten we of we de bestaande techniek vervangen door de vernieuwde bellenschermtechiek.’

Welke kennis heeft de pilot al opgeleverd?

‘De werking van het bellenscherm in de jachtensluis is goed, maar soms lopen we tegen technische storingen aan die we niet verwacht hadden. Hierdoor leren we de zwakke plekken in het systeem kennen, waar we ons voordeel mee doen in de planuitwerking. Verder is het enkele keren voorgekomen dat schippers niet vlot door het bellenscherm voeren en stuurloos raakten. Om dit te voorkomen, zetten we samen met onder meer het watersportverbond in op communicatie om de scheepvaart hierop voor te bereiden. We hebben veel aandacht voor omgevingsmanagement en reageren op signalen die we krijgen. Zo optimaliseren we het ontwerp in overleg met sluisbedieners en de scheepvaart. Dit vergroot het draagvlak en maakt het ontwerp beter. We hebben bijvoorbeeld besloten om de bellenschermen buiten de sluis te plaatsen. Dan blijft de gehele kolklengte voor schepen beschikbaar.’

Wat als het Volkerak-Zoommeer zout wordt?

‘Als de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer doorgaan, is een zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen niet meer nodig. Tot die tijd moet de scheiding goed werken. Daarom nemen we nu maatregelen die lang genoeg meegaan en financieel aantrekkelijk zijn. In feite kun je de Krammersluizen als een leerschool zien voor het geval de Volkeraksluizen in de toekomst zout en zoet water moeten scheiden.’