Icoonprojecten

Westerschelde Oosterschelde Noordzee

Een klimaatbestendige en leefbare delta. Dat is het doel van de drie icoonprojecten van het Vlaams-Nederlandse samenwerkingsplatform Deltavraagstukken.

Drie projecten onderzoeken kansen in de Vlaams-Nederlandse delta

Het Vlaams-Nederlands samenwerkingsplatform Deltavraagstukken onderzoekt hoe Vlaanderen en Nederland onze veilige en welvarende Vlaams-Nederlandse delta kunnen behouden en deze leefbaar en klimaatbestendig te maken. Via drie “icoonprojecten” pakt het platform deze uitdaging aan.

Samenwerken

In drie icoonprojecten werken overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en inwoners intensief met elkaar samen. Regionale kennisinstellingen zijn als projectpartners betrokken via onderzoekers en studenten. Bij de onderzoeken werken wetenschappers mee vanuit zowel technische en ecologische als sociale en economische vakgebieden. De betrokken partijen werken samen in proeftuinen waar ze in gesprek gaan over ideeën en “best practices”. Zo komen ze samen tot innovatieve oplossingen die op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

De icoonprojecten voor de grensoverschrijdende delta zijn:

  • Innovatieve Waterkerende Landschappen.
  • Circulaire industrie in de brede North Sea Port regio.
  • Meervoudig gebruik van de infrastructuur op de Noordzee.

Innovatieve Waterkerende Landschappen

Het icoonproject Innovatieve Waterkerende Landschappen heeft als doel een nieuwe visie en aanpak te ontwikkelen voor een klimaatbestendige kustverdediging in de Vlaams-Nederlandse delta. Ook onderzoekt de icoongroep (het projectteam) combinaties van veiligheid, natuurontwikkeling en andere gebruiksfuncties in waterkerende landschappen. Binnen dit icoonproject zijn er drie deelprojecten:

  1. Werken met waterlandschappen
  2. Klimaatadaptieve waterkerende landschappen
  3. Samen leren over de weg naar dynamische dijklandschappen

Circulaire industrie in de brede North Sea Port regio

North Sea Port ziet reststromen, CO2 en afval als waardevolle grondstoffen die een sleutelrol in de circulaire economie spelen. Door innovatieve oplossingen wordt wat anders weggegooid zou worden of verloren zou gaan aangewend voor iets nieuws. Zo gebruikt het ene bedrijf, de restwarmte van het andere bedrijf. Ook stimuleert North Sea Port bedrijven om minder afval te produceren. En het afval dat ze produceren, te recyclen.

Meervoudig gebruik van de infrastructuur op de Noordzee

Eén stuk zee kan op verschillende manieren gebruikt worden. Omdat ook op zee de ruimte schaars is, zet de Nederlandse Rijksoverheid in op efficiënt “meervoudig ruimtegebruik”. Dat wil zeggen dat verschillende activiteiten zoveel mogelijk gecombineerd worden of naast elkaar plaatsvinden in dezelfde ruimte. Zo zorgt de Rijksoverheid voor doorvaartpassages door windparken op zee, voor vissersschepen en recreatievaart. Ook kunnen vissers bij windparken op zee gebruikmaken van passieve visserij (vissen met stilstaande netten).