Water tussen Wal en Schelde

Gebruik van afstromend water aan de voet van de Brabantse Wal

Benutten van ongebruikt zoet water aan de voet van de Brabantse Wal.

Goed gebruik maken van afstromend zoet water

Aan de voet van de Brabantse Wal komt een grote hoeveelheid zoet water vrij, afkomstig uit de bodem (kwel) en van directe regen. Op dit moment stroomt dit water, ongeveer 30 miljoen kuub per jaar, ongebruikt de Westerschelde in. De waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen, provincies Noord-Brabant en Zeeland en Evides Waterbedrijf hebben de ambitie het water nuttig te gebruiken. De partners zien diverse mogelijkheden voor het zoete water uit de Brabantse Wal. Zo is het water geschikt voor natuurontwikkeling, als landbouwwater en mogelijk zelfs voor drinkwatervoorziening.

Deltaprogramma

In 2021 is ‘Gebruik afstromend water van de Brabantse Wal’ als maatregel opgenomen in het Deltaplan Zoet Water voor de periode 2022-2027. In 2022 brengt vervolgonderzoek de haalbaarheid van mogelijke deelprojecten in beeld.

Natuurontwikkeling

Door maatregelen in het watersysteem is het mogelijk water in te zetten voor de kwelafhankelijke natuur aan de noordkant van het projectgebied. Dit water kan daarnaast worden afgeleid richting het Markiezaatsmeer ten zuiden van Bergen op Zoom. Dit extra water zorgt daarmee voor natuurherstel aan de voet van de Wal en geeft invulling aan de N2000 doelen voor het Markiezaatsmeer.

Landbouwwater

Er is extra water nodig voor de toekomstige watervraag voor de landbouw in het gebied aan de voet van de Brabantse Wal. Onderzocht wordt of het Walwater als voeding kan dienen op de bestaande Landbouwwaterleiding in Zuid-Beveland. Evides voedt die nu nog met water uit de waterbekkens in de Biesbosch.

Drinkwatervoorziening

Een deel van het afstromende water kan mogelijk dienen als aanvullende bron voor de bereiding van drinkwater door Evides. Om te bepalen of dit water hiervoor geschikt is, vindt onderzoek plaats naar de waterkwantiteit, waterkwaliteit en seizoensdynamiek van het wateraanbod in relatie tot een robuuste drinkwatervoorziening.

Meer informatie