Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Zoet water - landbouw

De toenemende kans op droogte is één van de effecten van klimaatverandering. De Provincie Zeeland richt zich met het Zeeuws Deltaplan Zoet Water specifiek op de aanpak en de maatregelen voor het versterken van de zoetwatersituatie, en daarmee het verminderen van de risico’s door droogte en verzilting.

Beperkte aanvoer van zoet water

Hoewel droogte voor heel Nederland een risico en uitdaging is, is de uitgangssituatie in Zeeland anders. Zeeland heeft maar een beperkte aanvoer van zoet water: vanuit het Volkerak-Zoommeer, de landbouwwaterleiding naar Zuid-Beveland en de afstroming van zoet water in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij heeft Zeeland ook nog te maken met verzilting door de omliggende zoute wateren en het zoute grondwater. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is een uitwerking van het nationale Deltaprogramma en volgt de nationale doelstelling: Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten.

Maatregen voor een betere zoetwatersituatie in Zeeland

Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water bundelt kennis en initiatieven over de zoetwaterproblematiek. Het is een actieve aanpak om vraag en aanbod meer in balans te brengen, vooral in het landelijk gebied. Maatregelen die kunnen bijdragen aan een betere zoetwatersituatie voor Zeeland zijn: een gezond ecosysteem en een veerkrachtige bodem als basis, zuinig omgaan met water, water langer vasthouden, water opslaan, water hergebruiken, water aanvoeren en verandering van functie en het accepteren van overblijvende risico’s.