Optimalisatie zoetwatersituatie PAN-polders West-Brabant

Volkerak-Zoommeer

Een betere zoetwatersituatie in de PAN-polders, dat is het doel van dit project.

Ook in de toekomst zoet water voor de PAN-polders

De PAN-polders (de polders Prins-Hendrik, Auvergnepolder en Nieuw-Vossemeer) zijn voor hun zoetwatervoorziening afhankelijk van het Volkerak-Zoommeer. Bij een zoetblijvend Volkerak-Zoommeer kan de zoetwatersituatie in het gebied verder worden verbeterd. Hiervoor is een ontwikkeltraject samen met zoetwatergebruikers uit het gebied voorzien in de komende jaren.

Alternatieve wateraanvoer

De wateraanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer is ook nu niet optimaal. Vanwege hoge concentraties blauwalgen wordt de zoetwatervoorziening vanuit het meer ieder jaar in de loop van juli gestopt. In de voorgaande jaren werd dan gebruik gemaakt van een alternatieve aanvoermogelijkheid vanuit het Mark-Vlietsysteem. In de polders is in sommige deelgebieden sprake van verhoogde chloridegehaltes als gevolg van lokale kwel. Samen met de zoetwatergebruikers wordt het watersysteem verder geanalyseerd en worden maatregelen uitgevoerd om de zoetwatersituatie verder te verbeteren.