Ondergrondse wateropslag Wolphaartsdijk

Veerse Meer
Zoet water - landbouw

Een grote opslag voor zoet water in Wolphaartsdijk. Er wordt onderzocht of dat mogelijk is.

Zoet water opslaan voor de toekomst

Ten westen van Wolphaartsdijk bevinden zich landbouwpolders die momenteel geen eigen zoetwatervoorraad hebben en dus voor hun zoetwatervoorziening volledig afhankelijk zijn van de neerslag van het moment. De omstandigheden in een deel van dit gebied lijken echter gunstig voor grootschalige ondergrondse wateropslag. Er bevindt zich onder een oppervlakkige kleilaag van 15 m een zogenaamd watervoerend pakket van grof zand, met daaromheen ondergronden die minder waterdoorlatend zijn. Het gebied van 400 ha biedt de mogelijkheid voor zogenaamde Aquifer Storage and Recovery (ASR). Hierbij wordt het overtollige regenwater in de winter, dat regulier wordt afgevoerd naar de Westerschenge en van daaruit naar het Veerse Meer, geïnfiltreerd in de grofzandige ondergrond. Omdat het water niet makkelijk zijwaarts kan ontwijken, zal zich een zoetwaterbel vormen.

 

Op die manier kan in theorie een enorme zoetwatervoorraad worden opgebouwd, die op termijn gedurende het groeiseizoen benut kan worden voor irrigatie van gewassen in het gebied. Waarschijnlijk zijn minstens enkele jaren nodig voor de opbouw van deze zoetwaterbel, maar als die situatie eenmaal is bereikt is er goed perspectief op een duurzaam te beheren zoetwatervoorraad in een gebied waar die tot nu toe volledig ontbreekt.

Meer informatie