‘Een groot deel van Zeeland is voor zoet water afhankelijk van neerslag. In de zomer regent het onvoldoende om aan alle vraag te voldoen’, licht Vincent toe. ‘Vooral voor Zeeland als landbouwprovincie is dit een aandachtspunt. Zeker omdat door klimaatverandering de temperatuur stijgt en er meer water verdampt. Daarom hebben regionale overheden en kennisinstituten de handen ineengeslagen om samen mogelijkheden te verkennen en innovaties te onderzoeken om evenwicht in de waterbalans te houden. En die kunnen van plek tot plek variëren. We zijn als het ware op zoek naar verschillende gereedschappen om de kist te vullen. Zo bereiden we ons voor op de toekomst.’

Zoutanalyse van de ondergrond

‘Een spraakmakende activiteit is de analyse van de zoet-zoutverdeling in de ondergrond vanuit de lucht’, zegt Vincent. ‘Dit is in 2014 en 2015 gedaan met een helikopter die met behulp van elektromagnetische straling de weerstand van de ondergrond kan meten. Hierdoor hebben we de bodem in zandige gebieden tot wel honderd meter diepte in kaart gebracht. Deze zoet-zoutkartering is erg nuttig voor het testen van innovaties. Vanaf januari 2017 zijn de gegevens voor iedereen beschikbaar.’

Veelbelovende innovaties

Inmiddels staan er negen innovaties op het lijstje van de Proeftuin, waarvan een deel al onderzocht wordt. Vincent: ‘Zo test het project ‘Go-Fresh’ mogelijkheden om water ondergronds op te slaan, om de beschikbaarheid van zoet water te vergroten. Een mooi voorbeeld van het verminderen van de vraag naar zoet water, is de pilot gewasveredeling op grotere zouttolerantie. In deze pilot onderzoeken aardappelteler Meijer B.V. en onderzoeksinstituut Deltares hoe ze een aardappelras kunnen telen dat minder zoutgevoelig is. De Proeftuin loopt tot 2021 en wordt mogelijk nog verlengd. Ik hoop dat we onze lijst met innovaties steeds verder uitbreiden. We staan open voor nieuwe ideeën!’