Gebiedssamenwerking Veerse Meer gebied

Veerse Meer
Veerse Meer Bron: www.beeldbank.zeeland.nl

De vier gemeenten rond het Veerse Meer, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en verschillende maatschappelijke organisaties werken samen om de kwaliteit van het gebied rond het Veerse Meer te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Samenwerking

De samenwerking is gericht op het creëren van een veilig, economisch aantrekkelijk, ecologisch gezond en leefbaar gebied, als onderdeel van de Zuidwestelijke Delta met de focus op kwaliteitsverbetering. De gebiedssamenwerking is een netwerkorganisatie onder regie van Provincie Zeeland. De samenwerking heeft een eigen actieprogramma voor de middellange termijn en staat in verbinding met Zeeuwse en landelijke programma’s zoals de Zuidwestelijke Delta.

Gebiedsgerichte samenwerking

De gebiedsgerichte samenwerking heeft als doel de kwaliteiten van het gebied rond het Veerse Meer te borgen en te versterken, waarbij waterveiligheid, natuur, (verblijfs-)recreatie, landbouw, visserij, leefbaarheid, economie en landschap met elkaar in balans zijn. Dit moet ervoor zorgen dat het gebied ook in 2030 en ver daarna toegankelijk en aantrekkelijk blijft voor de verschillende functies en gebruikers.

Speerpunt

Een van de speerpunten in de samenwerking is een onderzoek naar de waterkwaliteit dat op dit moment plaatsvindt. De kwaliteit van het water is van invloed op het bewerken van het land en de verzilting, maar ook op het zwemmen, de recreatie en de visserij. Alle partijen en sectoren hebben belang bij een goede waterkwaliteit.

Meer informatie