Grenspark Groot Saeftinghe

Westerschelde
GGS Drie Eenheid © Grenspark Groot Saeftinghe - Sven Dullaert

Landbouw, haven en natuur verder ontwikkelen tot een robuust grensoverschrijdend gebied, dat is het doel van Grenspark Groot Saeftinghe

In Groot Saeftinghe staan landbouw, haven en natuur niet tegenover elkaar, maar gaan juist hand in hand samen. Het Verdronken Land van Saeftinghe, het Sieperdaschor en de zilte natuur die ontstaat in het Hedwige-Prosperproject vormen de natuurkern van het grenspark. Daaromheen liggen de agrarische gebieden, de overgang naar het havengebied van Antwerpen en de stedelijke ring van Hulst en het Vlaamse Beveren en Sint-Gillis-Waas.

Samenwerking

Vlaamse en Nederlandse partners werken samen aan de toekomst van de regio in een samenwerkingsentiteit. De historisch gegroeide tegenstellingen in belangen tussen landbouw, haven en natuur zijn omgebogen tot een krachtige en langdurige samenwerking. De afgelopen jaren is met een groeiende groep belanghebbenden en geïnteresseerden – de streekholders – gewerkt aan een concept dat groter is dan het natuurgebied alleen. Met de beweging die in gang is gezet, krijgt het hele gebied een ecologische, sociale en economische impuls.

Hedwige-Prosperproject

Een van de projecten die loopt, het Hedwige Prosperproject, is het gecontroleerd teruggeven van de in het verleden omdijkte polders aan de Westerschelde. De Vlaamse Prosperpolder en de Nederlandse Hertogin Hedwigepolder. Hierdoor krijgt de Schelde extra overstromingsruimte, waardoor er minder kans is op wateroverlast stroomopwaarts. Door eb en vloed ontstaan nieuwe slikken en schorren; waardevolle getijdennatuur. Deze vorm van natuurherstel zorgt voor het beschermen van het karakteristieke leefgebied van tal van zeldzame vogels, planten en andere dieren.