Het Hedwige-Prospergebied ligt in het Grenspark Groot Saeftinghe. Vlaamse en Nederlandse partners werken hier samen, met de streekholders, bewoners en ondernemers met een hart voor de streek, aan de toekomst voor de grensregio. Het Verdronken Land van Saeftinghe, het Sieperdaschor en de zilte natuur die ontstaat in het Hedwige-Prosperproject vormen, samen met de Vlaamse Doelpolder en Prosperpolders de natuurkern van het grenspark. Daaromheen liggen de agrarische gebieden, de overgang naar het havengebied van Antwerpen en de stedelijke ring van Hulst en het Vlaamse Beveren en Sint-Gillis-Waas.

Grond hergebruikt

‘De grond die is vrijgekomen bij het afgraven van de Scheldedijk en Sieperdadijk blijft in het gebied,’ vertelt Richard. ‘Samen met de streekholders ontstond het idee om met alle afgegraven grond een heuvel in het gebied aan te leggen: de panoramaheuvel. Door de ontwikkeling van de panoramaheuvel hebben we nu een prachtig circulair en gedragen plan.’

Samen met de streekholders ontstond het idee om met alle afgegraven grond een heuvel in het gebied aan te leggen: de panoramaheuvel.

De panoramaheuvel

De panoramaheuvel maakt deel uit van de ontvangst van Grenspark Groot Saeftinghe. Richard: ‘Twee grote vlonderpaden geven straks toegang tot de heuvel. Op de 28 meter hoge heuvel komt een uitkijktoren van zo’n 25 meter hoog met zes etages. In de uitkijktoren verwerken we een radartoren, die de radartoren in het Verdronken Land van Saeftinghe vervangt.’ Binnenkort tekenen Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de uitkijk- en radartoren. ‘Volgend jaar begint de bouw,’ vervolgt Richard. ‘De radartoren wordt een betonnen kolos met daaromheen een soort ‘trouwjurk’. Hierin komen een bezoekersruimte, expositieruimte, natuureducatiecentrum, restaurant, vijf natuurhuisjes en een panoramadek. In de bouw worden tachtig populieren uit de Hedwigepolder hergebruikt. Naar verwachting gaat de panoramaheuvel in 2025 open voor bezoekers. De rest van het gebied blijft voor de natuur.’

Spectaculair uitzicht

‘Vanaf het panoramaterras heb je straks een spectaculair uitzicht op de identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe: de drie-eenheid landbouw, haven en natuur. Indrukwekkend is dat je hier duidelijk de kracht van het water ervaart. Eb en vloed zorgen nu al voor diepe geulen en nevengeulen in het landschap. Dat karakteristieke landschap kun je vanaf het terras goed zien. En met mooi weer zie je zelfs de Oosterschelde liggen. Ook kijk je straks over het Sieperdaschor, de Doelpolders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Die gebieden blijven gescheiden van elkaar door de leidingendam die blijft liggen. Wel wordt het een aaneengesloten natuurgebied. Dat maakt dit brakwaterschorrengebied van 4500 hectare het grootste van Europa.’

Vanaf het panoramaterras heb je straks een spectaculair uitzicht op de identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe: de drie-eenheid landbouw, haven en natuur.

Samen met streekholders

Het ontwerp en de specifieke inrichting van de uitkijktoren is en komt tot stand met de streekholders. Richard: ‘Het grenspark is een samenwerking van allerlei partijen. Dat willen we ook terugzien in de toren. Daarom gaan we deze in concessies uitgeven. Met Het Zeeuwse Landschap, beheerder van het Hedwigegebied, de partners van het grenspark en de streekholders vullen we de exploitatie in. Vanuit mijn verbindende rol van netwerkregisseur help ik om die mooie coöperatieve samenwerking te laten ontstaan.’

Gebiedsontwikkeling voor een klimaatbestendige delta

Grenspark Groot Saeftinghe is onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. Richard: ‘Hier in het gebied rollen we nu een nieuw format voor horizontale gebiedsontwikkeling uit. We bespreken de opgaven die op ons afkomen met onze partners en streekholders en zoeken naar gezamenlijke waardesturing. Hierbij willen we steeds de verbinding tussen Schelde, haven en land(bouw) zoveel mogelijk benutten. Ook met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging. De ambitie van de Zuidwestelijke Delta is om de eerste klimaatbestendige delta ter wereld te zijn. Daar draagt deze gebiedsontwikkeling aan bij. Dat willen we graag laten zien in het netwerk, en een plek geven in toekomstige ontwikkelingen.’

In Grenspark Groot Saeftinghe rollen we een nieuw format voor gebiedsontwikkeling uit. We bespreken de opgaven die op ons afkomen met onze partners en streekholders en zoeken naar gezamenlijke waardesturing.

Sociale innovatie

De ontwikkeling van het grenspark omvat een fascinerende transitie op het gebied van sociale innovatie. Richard: ‘Dat betekent dat we zoeken naar een gezamenlijke ambitie voor de grensregio en met elkaar de opgaven een plek geven. De gebiedsaanpak kan als blauwdruk dienen voor andere gebieden in de Zuidwestelijke Delta. De gestarte transitie zetten we door. Hiervoor hebben we een aanvraag voor een Interreg-subsidie gedaan.’

Grenspaal GGS - Foto: Femke Vercauteren

Op zondag 11 juni is het open dag in het Hedwige-Prospergebied. Je kun dan voor het eerst komen kijken naar de verrichtte werkzaamheden in het gebied tot nu toe. Kijk voor meer informatie op grensparkgrootsaeftinghe.eu.