Kwaliteitsimpuls voor het Volkerak-Zoommeer

Volkerak-Zoommeer
Volkerak, fotograaf Kees van der Vlugt

Het programma Zuidwestelijke Delta en Waterpoort gaan samen met de omgeving een plan ontwikkelen voor de toekomst van het Volkerak-Zoommeer. Het perspectief en daarmee uitgangspunt voor het gebied is duidelijk: een zoet watersysteem.

Toegangspoort van de Zuidwestelijke Delta

Het Volkerak-Zoommeer wordt wel de toegangspoort van de Zuidwestelijke Delta genoemd, ook omdat er zoveel partijen en belangen samenkomen. Zij profiteren allemaal van een kwaliteitsimpuls: drie provincies, drie waterschappen, zes gemeenten en uiteenlopende stakeholders rondom het meer. Doel is samen met al die partijen aan de slag te gaan met de toekomst van het gebied.

Energie door te doen

Bij de start van het traject ligt de focus op het versterken van de samenhang van het Volkerak-Zoommeer, het gebied en de omgeving eromheen en de betrokken partijen. Door vanuit de regio zelf aan de slag te gaan met concrete projecten en pilots hopen we dat er steeds meer energie en beeld ontstaat over waar we met het gebied naar toe willen. En dat vormt de basis om vervolgens samen met de community een concreet lange termijnperspectief te ontwikkelen: een gedeeld toekomstbeeld van een klimaatrobuust, kwalitatief gezond en economisch vitaal Volkerak-Zoommeer.

Bouwen aan een toekomstbeeld

De handelingsperspectieven uit de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 vormen de inspiratie voor het toekomstperspectief. Zo werken we vanuit de regio aan een kwaliteitsimpuls, waarbij we de beleidsopgaven combineren of aanpassen aan de wensen. De tweede stap is om concrete maatregelen af te spreken en uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat de betrokken overheden die ontwikkelingen steunen en er juist zelf ook mee aan de slag gaan. Parallel hieraan start het uitwerken van een concreet beeld richting de toekomst.

Zuidwestelijke Delta en Waterpoort

De Zuidwestelijke Delta is initiatiefnemer van het traject en werkt hierbij nauw samen met Waterpoort. In dit netwerk zijn alle belangrijke partijen rondom het Volkerak-Zoommeer georganiseerd. Zo kunnen we heel goed de verbinding met het gebied maken. Waterpoort verbindt al jaren partijen met elkaar waardoor initiatieven tot uitvoering komen.

Meer informatie