De sessie startte met een update van de impulsprojecten op de korte termijn uit de vorige bijeenkomsten. Zo vertelde Edwin Arens van Waterschap Brabantse Delta dat de eerste zoutmetingen in de PANpolders zijn uitgevoerd. Doel van het project dat het waterschap samen met de ZLTO en agrariërs uit het gebied uitvoert, is om te onderzoeken of de zoetwatersituatie in de polders kan worden geoptimaliseerd. Stijn Boeren van Avecom vertelde dat de opzet van het proefproject met blauwalgzuivering in de Binnenschelde bijna klaar is. En Michael van Oostrom van Redstack lichtte toe dat een haalbaarheidsstudie naar het opwekken van energie uit zoet en zout water op het punt staat van afronden.

Perspectief voor het Volkerak-Zoommeer

De middag vormde ook de aftrap voor de doorstart van het gebiedsproces. Dat betekent dat er weer een serie gebiedssessies wordt georganiseerd en dat nieuwe projecten welkom zijn. Ook wordt er een langetermijnvisie ontwikkeld voor 2050 met een doorkijk naar 2100. Gedeputeerde van provincie Zeeland en voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Arno Vael benadrukte het belang van het Volkerak-Zoommeer. ‘In het gebied speelt een veelheid aan maatschappelijke opgaven en economische belangen. Maar een goede waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer staat altijd voorop. We hebben immers een grote behoefte aan zoet water. Laten we snel stappen zetten om perspectief te geven aan iedereen die hier woont, werkt en recreëert.’

In het gebied speelt een veelheid aan maatschappelijke opgaven en economische belangen. Laten we snel stappen zetten om perspectief te geven aan iedereen die hier woont, werkt en recreëert.

Impuls 2023

Laurens van Asten, beleidsmedewerker Zuidwestelijke Delta bij Provincie Noord-Brabant, en Wouter Quist, adviseur waterkwaliteit en ecologie bij Rijkswaterstaat, stonden aan de lat om in 2023 een impuls te geven aan het gebiedsproces rondom het Volkerak-Zoommeer. ‘We hebben Waterpoort ingezet om een netwerk op te bouwen en te starten met kleine projecten, om zo een toekomst te gaan bouwen waar iedereen achter kan staan. We hebben in totaal zes sessies georganiseerd. Belangrijk doel was om via interessante projecten in het hier en nu het gebied in beweging te zetten. Ook was het belangrijk om te kijken hoe je die projecten samen in de versnelling kunt krijgen, en binnen een jaar de eerste resultaten kan boeken. Soms kostte dat echt even tijd, maar begin dit jaar zagen we veel voortgang. En dat gaf ons allemaal energie!’

Kwaliteit van water

Uit de evaluatie die is uitgevoerd blijkt dat de impuls goed heeft gewerkt. Ook het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta is positief over de aanpak via kleine projecten. Paul de Beer zoekt naar een manier om een extra stimulans te gaan geven aan pilots die op enthousiasme in de Delta kunnen rekenen. ‘Wat mij betreft hoort daar ook een project vanuit het Volkerak-Zoommeer bij. Een project dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het water weer goed wordt zou zowel natuur als economie goed dienen.’ En Wim van Gorsel van waterschap Scheldestromen wees erop dat het Volkerak-Zoommeer na het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland is. ‘Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat we de blauwalg op tijd voor zijn.’

Verdronken Stad Reymerswael

De bijeenkomst werd afgesloten met een gesprek over de Verdronken Stad Reymerswael. In dit project komen meerdere doelen samen door het zichtbaar maken van de verdronken stad Reymerswael, die nu gedeeltelijk onder de Oesterdam ligt. Ro Koster vertoonde een film over hoe ver het project inmiddels gevorderd is. ‘Een paar jaar geleden had ik dit nog niet durven hopen,’ vertelde Ro. ‘Het moment is nu daar om stappen te nemen voor een verdere integrale ontwikkeling. We roepen iedereen op te kijken naar de mogelijkheden, zodat we meer kunnen op minder land.’

Binnenkort neemt een nieuwe projectleider het stokje voor het gebiedsproces Volkerak-Zoommeer over. De langetermijnvisie zal dan verder worden vormgegeven. Een eindoverzicht en rapport van de impuls komen nog op zwdelta.nl te staan.