Afsluitende gebiedssessie Volkerak-Zoommeer

Op dinsdag 26 maart organiseren Waterpoort en Zuidwestelijke Delta een afsluitende gebiedssessie over de impuls voor het Volkerak-Zoommeer. Tegelijkertijd is dit ook een aftrap voor de lange termijnvisie.  De sessie vindt plaats bij Fort Sabina in Heijningen en duurt van 13.00 – 16.30 uur.

Een impuls voor het Volkerak-Zoommeer

In 2023 gingen we aan de slag met ontwikkelingen en kansrijke projecten die het Volkerak-Zoommeer nu al kunnen versterken. Ondertussen werd er gewerkt aan een Plan van Aanpak voor het lange termijnperspectief van het Volkerak-Zoommeer. In december stond dit plan op de agenda van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.

Klimaatrobuuste toekomst

In deze afsluitende gebiedssessie blikken we terug én kijken we vooruit naar de projecten die op korte termijn een bijdrage leveren aan het gebied. Ook staat de aftrap van het lange termijnperspectief op het programma, waarbij we verder werken aan een klimaatrobuuste toekomst van het gebied. Hoe gaan we om met zeespiegelstijging? Kunnen we de waterkwaliteit verbeteren én ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft om te wonen en werken?

Enquête: evaluatie proces impuls Volkerak-Zoommeer

Voorafgaand aan deze afsluitende gebiedssessie over de impuls voor het Volkerak-Zoommeer willen we je vragen een enquête in te vullen. Via deze vragenlijst willen we het proces van het afgelopen jaar rondom de impuls voor het Volkerak-Zoommeer evalueren. Hierin zijn we in aanloop naar de uitwerking van het lange termijnperspectief aan de slag gegaan met concrete (pilot) projecten.

De resultaten van de enquête leveren input voor het vervolg.

We hopen je 26 maart te ontmoeten!

Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land.

Programma

13.00 uur: Inloop

13.30 uur: Welkom en terugblik

We beginnen met een korte blik terug in de tijd en het gebiedsproces tot nog toe met een persoonlijke reflectie vanuit de initiërende partijen. Wat hebben we gedaan? Waar liepen we tegenaan?

13.50 uur: Presentatie projecten

Afgelopen jaar zijn er een aantal projecten opgestart. Sommigen zijn al in de uitvoering en anderen in een onderzoeksfase. We gaan langs de projecten en duiken dieper in de projecten:

  • Blauwe energie uit zoet en zout
  • Dode bomen vissenbos
  • Toelichting blauwalgaanpak Binnenschelde

14.40 uur: Pauze

15.00 uur: Evaluatie korte termijn impuls Volkerak-Zoommeer

Om te leren van de stappen die gezet zijn, voeren we een evaluatie uit onder de deelnemers van het gebiedsproces van het afgelopen jaar. De geleerde lessen, verbeterpunten en hoe we deze kunnen vertalen naar het opstellen van het lange termijnperspectief worden toegelicht.

15.15 uur: Ronde tafelgesprek

Inge Hoogerbrugge gaat in gesprek met Wim van Gorsel, lid Dagelijks Bestuur bij waterschap Scheldestromen, Arno Vael, gedeputeerde van de Provincie Zeeland en Paul de Beer, manager Programma Zuidwestelijke Delta. Hoe kijken zij aan tegen de evaluatie van de korte termijnimpuls? Wat kunnen we hiervan leren? Wat is de rol van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta?

15.30 uur: Presentatie Verdronken Stad Reymerswael: op de grens van korte en lange termijn

Ro Koster neemt ons mee in de dilemma’s binnen het project Verdronken Stad Reymerswael. Naast ecologische belangen zijn er sociale en recreatieve belangen. Er is meer nodig om tot integrale oplossingen te komen. Hoe kunnen we dit doen?

Naar aanleiding van de presentatie van Ro gaan we met de tafelgasten en het publiek in op het lange termijnperspectief voor het Volkerak-Zoommeer.

15.50 uur: Lange termijnperspectief Volkerak-Zoommeer

Bespreking van het plan om te komen tot een lange termijnperspectief voor het Volkerak-Zoommeer in 2050.

16.00 uur: Borrel

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Locatie

Fort Sabina

Fortweg 1

4794 SC Heijningen

Meer informatie

Via deze pagina vind je alle informatie over de gebiedssessie. Heb je een vraag? Mail die dan naar secretariaat@zwdelta.nl.