Zoet

Het verschil tussen zout en zoet is op papier maar één lettertje. Toch was de toekomst van het Volkerak-Zoommeer twaalf jaar lang onderwerp van gesprek. ‘Pas in 2020 gaf de minister duidelijkheid dat het meer zoet blijft,’ vertelt Jaap van Doesburg, gebiedscoördinator voor Waterpoort en lid van het Programmateam Zuidwestelijke Delta. ‘Al die tijd bleven investeringen uit,’ zegt Waterpoortvoorzitter Thomas Zwiers. ‘En dat is logisch als er geen duidelijkheid is.’ Ook Paul de Beer, Manager Programma Zuidwestelijke Delta, is opgelucht: ‘We hoeven niet langer de discussie te voeren over zoet of zout. Het Volkerak-Zoommeer blijft zoet. Nu kunnen we richting gaan geven.’

Stad van oesterbanken

Maar hoe doe je dat precies, richting geven? Ro Koster van RO&AD architecten is er al drie jaar mee bezig. Toch heeft hij maar een paar minuten nodig om een beeld te schetsen van de verdronken stad Reymerswael die precies voor de Oesterdam heeft gelegen. Bovendien maakt hij de deelnemers enthousiast over de plannen voor een landschap van vogeleilanden en oesterbanken waarin we de contouren van de oude stad weer kunnen beleven. ‘Cultureel erfgoed kan prima samengaan met natuur en veiligheid,’ sluit hij zijn energieke verhaal af.

Nieuwe impuls Volkerak-Zoommeer

Er staat nog heel wat te doen in het gebied van het Volkerak-Zoommeer. Wouter Quist van Rijkswaterstaat vertelt dat er veel grote opgaven liggen nu het ministerie heeft besloten om water en bodem sturend te maken bij de inrichting van het Nederlandse landschap. ‘We moeten de waterkwaliteit verbeteren én het hele gebied een boost vooruit geven. Maar kan dat allemaal wel? Of kunnen we dat alleen in samenwerking realiseren?’

Natuurbescherming

Om dat te onderzoeken worden er via pitches vier belangrijke thema’s uitgelicht waarop het publiek direct kan reageren. Wouter zelf vertelt over het belang van het Volkerak-Zoommeer voor de vismigratie in Centraal-Europa. En over de maatregelen die nu al getroffen worden om bijvoorbeeld jonge paling de rivieren in te laten trekken. Erik Jan van der Meer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland legt uit waarom het belangrijk is dat het Natura 2000-gebied beschermd wordt. Niet alleen vogels, maar ook mensen profiteren hiervan.

Onderzoek

Janique Huijbregts vertelt hoe de ANWB onderzoekt welke recreatiemogelijkheden met name de jeugd aanspreken en hoe je die kunt inpassen in het Volkerak-Zoommeer zonder de natuur aan te tasten. Ook de waterkwaliteit komt aan bod, die wordt namelijk bedreigd door blauwalgen. Stijn Boeren van Avecom laat zien dat ecologisch herstel door natuurlijk filteren mogelijk is met behulp van een bioreactor die blauwalgen de kans ontneemt om te groeien.

Positieve energie

Na elke pitch borrelen er al allerlei ideeën op om het Volkerak-Zoommeer te versterken, zowel voor de korte als de lange termijn. Zowel Thomas als Paul zijn blij met de positieve energie die uit deze sessie naar voren komt en ze benadrukken dat dit pas het startmoment is van het proces. In juni wordt een vervolgsessie gepland. ‘Maar daar hoeven we niet op te wachten,’ vindt Paul. ‘Wie nu al verder wil praten is van harte welkom. We faciliteren alle goede ideeën om het Volkerak-Zoommeer te versterken.’

De uitnodiging voor de volgende gebiedssessie komt zodra de definitieve datum bekend is. Wil je deze sessie graag bijwonen of heb je een goed idee? Laat het ons weten via secretariaat@zwdelta.nl.