Onderzoek Oosterschelde

Welke uitdagingen zijn er voor de Oosterschelde?

Oosterschelde

De Oosterschelde wordt geconfronteerd met klimaatverandering, zeespiegelstijging en morfologische veranderingen. Morfologische veranderingen zijn veranderingen in de vorm van het gebied, zoals geulverplaatsingen en zandhonger. Om de effecten hiervan te beperken, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

MIRT-onderzoek Integrale Veiligheid

In 2016 en 2017 werd in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de integrale veiligheid van de Oosterschelde onderzocht. Het MIRT Onderzoek Integrale veiligheid Oosterschelde geeft een analyse van de mogelijke knelpunten voor de veiligheidsstrategie, het ruimtegebruik en de natuur van de Oosterschelde als gevolg van zeespiegelstijging en morfologische veranderingen tussen 2050 en 2100. Voor eventuele knelpunten worden oplossingen (inclusief een globale beoordeling van kosten en effecten) en de vervolgstappen in beeld gebracht.

Effecten Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde  (EZZO)

Als vervolg op het MIRT-onderzoek Integrale Veiligheid voerde Rijkswaterstaat het EZZO-onderzoek uit. Het project Effecten Zeespiegelstijging en Zandhonger Oosterschelde (EZZO) onderzoekt bij welke zeespiegel de negatieve effecten zijn te verwachten en met welke maatregelen de effecten zijn uit te stellen. Ook kijkt het onderzoek naar de negatieve effecten van de toename van het aantal sluitingen en zandhonger op de beschermde natuurwaarden en economie van de Oosterschelde. Dit onderzoek werd in 2019 afgerond.