• Brouwerseiland

Brouwerseiland

Brouwerseiland

 

Brouwerseiland BV heeft het voornemen om de Middelplaathaven aan de Brouwersdam te hergebruiken en om te vormen tot een nieuwe eilandengroep met recreatiewoningen, ligplaatsen, (commerciële) nautische voorzieningen en bijbehorende centrumvoorzieningen. Hiervoor is een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en innovatief concept ontwikkeld, waarin functies als verblijfsrecreatie in combinatie met ligplaatsen, ondersteunende voorzieningen en natuur- en landschapsontwikkeling samenkomen.

 

Het ontwerp van Brouwerseiland gaat uit van een eilandenstructuur, geïnspireerd op de vorm van de bestaande eilanden en de natuurlijke oevers van het Grevelingenmeer. Het ontwerp voorziet in het herstel en waar mogelijk de ontwikkeling van de biodiversiteit in het water en op het land in deze nu natuurarme haven. 

  • Deltawater: Grevelingen
  • Thema: Gebiedsontwikkeling
  • Fase: Planuitwerking, Uitvoering
  • Doel: Economisch vitaal

Opgave

Duurzame economische impuls van het gebied de Grevelingen door een water gerelateerde recreatieve ontwikkeling.

Context

De idee-ontwikkeling rond het project Brouwerseiland is gestart onder de naam Duurzame Jachthaven van de toekomst. Bij de ontwikkeling van Brouwerseiland zijn drie uitgangspunten gehanteerd: - hoogwaardige recreatieve, milieu- en ruimtelijke kwaliteit; - respecteren en waar mogelijk vergroten van natuurwaarden; - toegevoegde waarde voor de al aanwezige (recreatie)voorzieningen in de omgeving.

 

Brouwerseiland b.v. werkt aan een nieuw bestemmingsplan, omgevingsvergunning en natuurvergunning om de gebreken te herstellen die de Raad van State in april 2019 constateerde. Het doel is om eind 2020 een vastgesteld bestemmingsplan en verleende natuurvergunning te hebben. Deze staan dan nog open voor beroep bij de Raad van State.

Planning

  • 1998-2010 Onderzoek
  • 2010-2015 Verkenning
  • Planontwikkeling 2015-2020
  • 2021 Uitvoering

Partners

Er is een exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Schouwen-Duiveland en Brouwerseiland BV waarin de gemeente een inspanning doet de planologische procedure te doorlopen. Overige partners zijn onderdeel van de projectgroep.