• Volkerak-Zoommeer Reigersbergse Polder

Alternatieve zoetwateraanvoer Reigersbergsche polder

Alternatieve zoetwateraanvoer Reigersbergsche polder

 

In de huidige situatie kan de Reigersbergsche polder van zoet water worden voorzien vanuit het Volkerak-Zoommeer. Mocht het Volkerak-Zoommeer zout worden, moet er een alternatief zijn voor de zoetwatervoorziening van de Reigersbergsche Polder. Deze maatregel is onderdeel van het totaalpakket voor een robuuste zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta.

  • Deltawater: Volkerak-Zoommeer
  • Thema: Gebiedsontwikkeling, Zoet water
  • Fase: Planuitwerking
  • Doel: Ecologisch veerkrachtig, Economisch vitaal

Opgave

Een goede en betrouwbare zoetwatervoorziening in de Reigersbergsche polder als het besluit genomen wordt om het Volkerak- Zoommeer zout te maken.

Context

De maatregel is opgenomen in de Voorkeursstrategie Zoet Water van Zuidwestelijke Delta en is daarmee onderdeel van het Deltaprogramma Zoet Water. De uitvoering is gekoppeld aan besluitvorming in het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (“eerst het zoet dan het zout”).

Maatregel

De volgende maatregelen vallen onder de alternatieve zoetwateraanvoer van de Reigersbergsche Polder:

  • Benutten Water uit de Brabantse Wal
  • Waterinfrastructuur aanpassen in de Reigersbergsche Polder
  • Nieuwe automatische stuw plaatsen bij Bathse dijk

 

Planning

Het vervolg van dit project is afhankelijk van het besluit om het Volkerak-Zoommeer zout te maken in het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.

  • 2016 Onderzoek