Programma's

In het landelijke Deltaprogramma worden plannen gemaakt om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Ook wil de overheid ons land zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt. Onder het Deltaprogramma vallen de deltabeslissingen Waterveiligheid, Zoet Water, en Ruimtelijke Adaptatie

 

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s, waaronder Zuidwestelijke Delta. In 2014 is door de Tweede Kamer de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta vastgesteld. Binnen deze voorkeursstrategie valt het Programma Grevelingen Volkerak-Zoommeer en het Zoetwaterprogramma Zuidwestelijke Delta.  De herijking en het achterliggende synthesedocument zijn op Prinsjesdag 2020 gepresenteerd en zijn onderdeel van het Deltaprogramma 2021. 

 

Hiernaast richt de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater zich op het verbeteren van de waterkwaliteit in ons land.

 

Bekijk de video waarin de Deltacommissaris vertelt over het Deltaprogramma. Ook het Zuidwestelijke Delta-project De Roode Vaart komt aan bod.