Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee werkt onder de naam Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee aan drie belangrijke thema’s op het eiland. De regionale adaptatiestrategie, de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte. Voor eilandbewoners zijn er ruime mogelijkheden om te participeren in de thema’s. Dit resulteert in strategieën met veel draagvlak onder de bewoners.

Regionale adaptatiestrategie (RAS)

Door klimaatverandering wordt het weer extremer. Meer droogte, meer hittegolven, meer heftige regenbuien en een grotere kans op overstromingen. De gemeente neemt maatregelen om de gevolgen van het extremere weer te beperken. Zo legt ze waterbuffers aan en verbreedt ze riolen.

Bijdrage inwoners

Ook inwoners dragen bij aan de maatregelen. De gemeente stimuleert inwoners met subsidies om tegels uit de tuin te halen en er groen voor terug te plaatsen. Ook stimuleert de gemeente het gebruik van regentonnen. Zo raakt bij een hevige regenbui het riool niet overbelast.

Regionale energiestrategie (RES)

In 2050 wil Nederland geen CO2 meer uitstoten. Daarom moeten we af van energie uit fossiele energiebronnen en over op energie uit duurzame bronnen. Welke duurzame energiebronnen mogelijk zijn en hoe het eiland energie kan besparen, staat in de Regionale Energiestrategie.

Duurzaam opwekken

Op Goeree-Overflakkee zijn al veel grootschalige projecten voor duurzame energie-opwek. Zo wekt het eiland relatief veel energie op met windparken. De RES focust daarom vooral op kleinschalige initiatieven. Uitdagingen voor de komende periode zijn het verduurzamen van transport en vervoer en duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden om zo volledig klimaatneutraal te worden.

Minder verbruiken

Naast het opwekken van duurzame energie, wil Goeree-Overflakkee ook minder energie verbruiken. Op het moment gaat de meeste energie op het eiland naar vervoer en huishoudens. Om het energieverbruik van woningen te verminderen, is het belangrijk huizen te isoleren.

Transitievisie warmte (TVW)

In de toekomst kunnen woningen geen gebruik meer maken van aardgas om te verwarmen. Voor de meeste alternatieve warmtebronnen is het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd zijn. Daarom is de eerste stap van de transitievisie warmte om woningen goed te isoleren. Dit zorgt meteen voor een lagere energierekening en het is ook goed voor het milieu. Bovendien is een goed geïsoleerde woning meer waard en een stuk comfortabeler; warmer in de winter en koeler in de zomer.

Meer informatie