Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in Nederland toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is heel belangrijk dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen.

Waterrobuust en klimaatbestendig

Nederland is een dichtbevolkt en laaggelegen land. Hierdoor zijn we extra kwetsbaar voor de gevolgen van extreem weer en klimaatverandering. Het risico op schade in bebouwd en landelijk gebied wordt steeds groter. Het doel van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.

Droogte en zoetwaterbeschikbaarheid

Ruimtelijke adaptatie is een van de drie thema’s in het Deltaprogramma. Het beleid is vastgelegd in de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Concrete maatregelen voor de uitvoering van het beleid staan in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zijn volop bezig met de stapsgewijze aanpak van het deltaplan. Ze houden rekening met klimaatverandering, zoals bij de aanleg van nieuwe woonwijken en wegonderhoud.

Ruimtelijke Adaptatie in de Zuidwestelijke Delta

Wil je meer weten over de aanpak van ruimtelijke adaptatie in de Zuidwestelijke Delta? Bekijk dan de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en de themapagina over ruimtelijke adaptatie in de Zuidwestelijke Delta.