Op die manier functioneert de KasZ als een stevig fundament onder de Zeeuwse samenwerking. Samenwerking die verder gaat dan alleen de Zeeuwse overheden. Ook bedrijven, organisaties en inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Zeeland. Zo werden in 2020 via een kortingsregeling in Zeeuws-Vlaanderen 1500 regentonnen verkocht, plantten 100 Zeeuwen het vetkruid sedum op hun dak voor natuurlijke isolatie en ontvingen 25 scholen subsidie voor groenere schoolpleinen. Ook bedrijven kunnen zich onderscheiden met een duurzame omgeving.

Lees het artikel in Deltanieuws.