‘Hoe je het ook wendt of keert, we merken allemaal dat het weer verandert. En we zullen ons ertegen moeten wapenen,’ begint Anita Pijpelink. ‘In een gebied als Zeeland, waar we gewend zijn om met water te leven, vinden we het als provincie heel belangrijk om samen met burgers over dit onderwerp na te denken. Het raakt namelijk elke Zeeuw. Het is niet alleen een onderwerp voor de vergadertafel van bestuurders; ook de inwoners van Zeeland merken dat het klimaat verandert.’ Hier ligt meteen ook een kans voor Zeeland, vindt de gedeputeerde. ‘We zijn een provincie waar we gelukkig nog naar elkaar omkijken. Het zit in ons DNA. De gemeenschappen zijn klein en de lijnen kort. De stap om op elkaar te letten – om te controleren of je oudere buurvrouw tijdens een hete dag wel genoeg drinkt – is klein. Ook de ruimtelijke indeling en de goed georganiseerde agrarische sector in onze provincie bieden mogelijkheden. Bijvoorbeeld om hemelwater op te slaan en goed te bufferen. Uiteraard moeten we daarvoor de juiste plekken en technieken aanwijzen en daar willen we graag samen over nadenken.’

Klimaatrobuust

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) beschrijft verschillende stappen die iedere gemeente in Nederland doorloopt om uiteindelijk in 2050 een klimaatrobuuste gemeente te zijn. Dit betekent dat overheden de openbare ruimte zo inrichten dat de omgeving in staat is om extreme weersomstandigheden op te vangen, zoals extreme regenbuien of lange perioden van droogte. In 2020 moeten alle overheden in Nederland besloten hebben hoe ze met risico’s van de klimaatverandering omgaan. Het kernteam Klimaatadaptatie richt zich op de aanpak en uitvoering van het DPRA. Zij werken toe naar een Klimaatadaptatiestrategie in 2020, met hierin concrete afspraken over de aanpak in Zeeland. Om tot die strategie te komen, is de eerste stap om na te gaan hoe indringend de klimaatverandering is en wat precies de overlast is. Daarom voeren alle Zeeuwse gemeenten – in samenwerking met het waterschap – uiterlijk eind dit jaar een klimaatstresstest uit.

In gesprek

‘Nu is het tijd om die overlast te wegen,’ vervolgt Anita Pijpelink. ‘Op regionaal niveau doen we dat door met overheden, betrokken organisaties en belangenpartijen via een risicodialoog in gesprek te gaan. We kijken wat de klimaatverstoring betekent voor Zeeland en wat er nodig is om de gevolgen ervan te ondervangen. Daarnaast organiseren gemeenten op lokaal niveau bijeenkomsten om van inwoners te horen wat dit thema voor hen betekent en om ideeën voor mogelijke oplossingen te verzamelen. Dat kan betekenen dat we als burgers wellicht een deel van ons comfort en luxeleven moeten inleveren ten behoeve van de lange termijn en de volgende generatie. Maar wat vinden we daarin acceptabel en hoeveel inspanning zijn we bereid te leveren? Daarover willen we met elkaar in gesprek.’ De samenwerking tussen de verschillende besturen en inwoners in dit traject is heel bijzonder, vindt de gedeputeerde. ‘Zowel Provinciale Staten, de gemeenten als het waterschap kennen elk een eigen besluitvormingsproces. Dat betekent dat je als bestuurders heel zorgvuldig de volksvertegenwoordiging moet meenemen. We doen het dus echt samen. Daar ben ik trots op.’

Zeeland verandert mee

Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee

Om gemeenten te ondersteunen bij het opzetten van de lokale risicodialoog, zette provincie Zeeland een bewustwordingscampagne op, voorzien van een heldere kernboodschap en het herkenbare Zeeuws knoopje als beeldmerk. De slogan? Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee. ‘Dit bedoelen we positief,’ licht Anita Pijpelink toe. ‘Een verandering is niet per definitie negatief. We willen burgers ervan bewust maken dat je – beginnend bij jezelf – ook met kleine veranderingen samen veel teweeg kunt brengen. Vraag jezelf bijvoorbeeld af of je niet wat vaker de fiets kunt pakken, de verwarming een graad lager kunt zetten of een regenton in de tuin kunt plaatsen. Het gaat om kleine aanpassingen die niet veel van je vragen, maar een groot verschil kunnen maken. Zeker als we dat met elkaar doen.’

Goes: inzoomen op klimaat 

Gemeente Goes ging op 25 september als een van de eerste Zeeuwse gemeenten in gesprek met haar inwoners tijdens een speciale klimaatavond in Theater de Mythe. Onder het motto Alle b-tjes helpen, roept de gemeente Goesenaren op energiebesparende maatregelen te treffen door gebruik te maken van reduce, reuse en recycle. Ook vormde de avond de aftrap voor een enquête om na te gaan in welke thema’s inwoners van Goes geïnteresseerd zijn. Voormalig weervrouw Helga van Leur gaf een interactieve en inspirerende lezing over het verstoorde klimaat, gevolgd door een paneldiscussie met de zaal. Tijdens een klimaatmarkt in de foyer konden bezoekers concrete ideeën verzamelen om hun woning en tuin groener te maken. Wethouder Loes Meeuwisse kijkt positief terug op de avond. ‘Ik ben erg tevreden over de opkomst van ruim vierhonderd inwoners. Ook de opzet van de avond werkte heel goed. We konden echt met inwoners in gesprek. Verder vond ik het mooi om te zien dat Goesenaren oprecht gemotiveerd en bereid zijn om andere keuzes te maken.’

Benieuwd wat u kunt doen?