Bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap spraken op het OZO uit dat zij achter de inhoud van de KasZ en bijbehorende uitvoeringsagenda staan. Om dit formeel vorm te geven, adviseert het OZO elke organisatie om de strategie formeel vast te stellen en middelen te reserveren voor de uitvoering. De Borselse wethouder Arno Witkam kijkt met waardering en plezier terug op de manier waarop de KasZ tot stand is gekomen. ‘Samenspraak en overleg stonden hierbij centraal. Met grote interesse kijken de Nationale programma’s naar onze Zeeuwse aanpak. Veel gemeenten zijn overigens al actief bezig om straten, pleinen en parken klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door wegprofielen aan te passen of door regenwater af te voeren naar een sloot of greppel.’

In Goes liggen blauwe tegels op plekken waar iets gedaan is tegen wateroverlast. Klimaatadaptatiestrategie Zeeland © Provincie Zeeland

Steeds vaker te maken met weersextremen

Zeeland klimaatbestendig in 2050. Dat is het doel voor de lange termijn. We hebben dus nog even tijd.  ‘Dat betekent wel dat we nu de eerste stappen moeten zetten,’ aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. ‘Ook in onze provincie krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen. De Zeeuwse natuur verandert door het verschuiven van de seizoenen. Het ene moment groeien gewassen niet vanwege extreme droogte; een paar maanden later moet de brandweer in actie komen om kelders leeg te pompen. Het is dan ook tijd voor actie!’

Doorgroeiblokken zorgen ervoor dat (regen)water toch weg kan. Klimaatadaptatiestrategie Zeeland © Provincie Zeeland

Klimaatadaptatie is van alle Zeeuwen

We kunnen ons aanpassen aan de veranderingen die plaatsvinden. Gemeenten doen aanpassingen in de openbare ruimte, zodat het regenwater bij extreme buien niet de woningen binnenstroomt. Meer openbaar groen zorgt voor koelte en de opvang van regenwater. Zo zorgen we er samen voor dat Zeeland in 2050 zodanig is ingericht, dat we voorbereid zijn op extreme regenval, langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en een toename van het overstromingsrisico. Welke acties Zeeland nog meer gaat ondernemen, staat in de KasZ. Bij de uitvoering daarvan is niet alleen een rol weggelegd voor de overheden. Ook bedrijven, organisaties en inwoners kunnen een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Zeeland.

Groen in de tuin door het aanplanten van een haag.

Steentje wegdragen

Het veranderende klimaat raakt alle Zeeuwen. Tegelijkertijd kan elke Zeeuw zich aanpassen. Dan zijn de gevolgen van de veranderingen minder groot. Zo werden in Zeeuws-Vlaanderen 1.500 regentonnen verkocht met een kortingsregeling, plantten honderden Zeeuwen het vetkruid sedum op hun dak voor natuurlijke isolatie en ontvingen meer dan 30 scholen subsidie voor een groen schoolplein. Ook bedrijven kunnen zich onderscheiden met een duurzame omgeving. De komende jaren zullen in Zeeland tal van klimaatprojecten volgen. Niet alleen om voorbereid te zijn op weersextremen, maar ook om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Bijvoorbeeld door zuiniger te zijn met energie.

Tegels eruit, groen erin! Klimaatadaptatiestrategie Zeeland © Provincie Zeeland

Zeeland verandert mee

Anita Pijpelink besluit: ‘Klimaatmaatregelen hoeven niet altijd veel te kosten, maar hebben op veel fronten meerwaarde. Juist die paar tegels uit de tuin dragen eraan bij dat je op straat en in jouw buurt droge voeten houdt tijdens een hevige regenbui. Een goede, luchtige bodem houdt water vast, voor droge tijden. Ondernemers kunnen op hun beurt extra bomen aanplanten voor schaduw of extra watertaps plaatsen om hittestress te voorkomen. Kleine aanpassingen maken al een groot verschil. Zo zorgen we stap voor stap voor een klimaatbestendig Zeeland.’