Programma

Plenaire presentaties en workshops

De online bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het ochtendprogramma informeren we je over de integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het programma Zuidwestelijke Delta en Deltares geven inleidende presentaties.

 

Het middagprogramma bestaat uit interactieve workshops. De workshops gaan per gebied een volgende slag maken met de kennisvragen die al zijn opgehaald. Ook wordt nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio. We sturen hiervoor persoonlijke uitnodigingen sturen, omdat er een beperkt aantal plekken is.

Ochtendprogramma (voor alle belangstellenden):

 • 09.30 uur: Virtuele inloop
 • 10.00 uur: Welkom door Peter Smit, voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en gedeputeerde provincie Noord-Brabant
 • 10.15 uur: Presentatie Zuidwestelijke Delta, door Simon Brasser, programmamanager Zuidwestelijke Delta
 • 10.40 uur: Presentatie Kennisprogramma Zeespiegelstijging, door Annemiek Roeling, Jos van Alphen en Saskia van Gool
 • 11.20 uur: Pauze
 • 11.30 uur: Presentatie Methodiek Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta, door Arno Nolte, Deltares
 • 12.00 uur: Afsluiting ochtendprogramma 

Uiteraard kun je tijdens en na de presentaties via de chat vragen stellen, die nemen we tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk mee.

 

Middagprogramma (op uitnodiging):

In de middag gaan we van 13.00 - 16.00 uur aan de slag om input voor de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta te krijgen. Dat doen we in vijf workshops per deelgebied:

 • Grevelingen
 • Volkerak-Zoommeer en Markiezaatsmeer en Binnenschelde
 • Oosterschelde en Veerse Meer
 • Westerschelde inclusief monding
 • Kust en Voordelta

In de workshops gaan we een volgende slag maken met de kennisvragen die al zijn opgehaald via de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en via andere onderzoeksprogramma’s specifiek per deelgebied. Ook wordt nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio.