Programma

Plenaire presentaties en workshops

De online bijeenkomst bestond uit twee onderdelen. In het ochtendprogramma informeerden we de deelnemers over de integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het programma Zuidwestelijke Delta en Deltares gaven inleidende presentaties.

 

Het middagprogramma bestond uit interactieve workshops. De workshops maakten per gebied een volgende slag met de kennisvragen die al zijn opgehaald. Ook werd nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio. We stuurden hiervoor persoonlijke uitnodigingen sturen, omdat er een beperkt aantal plekken was.

Ochtendprogramma (voor alle belangstellenden):

 • 09.30 uur: Virtuele inloop
 • 10.00 uur: Welkom door Peter Smit, voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en gedeputeerde provincie Noord-Brabant
 • 10.15 uur: Presentatie Zuidwestelijke Delta, door Simon Brasser, programmamanager Zuidwestelijke Delta
 • 10.40 uur: Presentatie Kennisprogramma Zeespiegelstijging, door Annemiek Roeling, Jos van Alphen en Saskia van Gool
 • 11.20 uur: Pauze
 • 11.30 uur: Presentatie Methodiek Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta, door Arno Nolte, Deltares
 • 12.00 uur: Afsluiting ochtendprogramma 

 

Middagprogramma (op uitnodiging):

In de middag gingen we van 13.00 - 16.00 uur aan de slag om input voor de Integrale Kennisagenda Zuidwestelijke Delta te krijgen. Dat deden we in vijf workshops per deelgebied:

 • Grevelingen
 • Volkerak-Zoommeer en Markiezaatsmeer en Binnenschelde
 • Oosterschelde en Veerse Meer
 • Westerschelde inclusief monding
 • Kust en Voordelta

In de workshops maakten we een volgende slag met de kennisvragen die al zijn opgehaald via de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, de Herijkte Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en via andere onderzoeksprogramma’s specifiek per deelgebied. Ook werd nagedacht over mogelijke nieuwe strategieën en oplossingen voor de lange termijn binnen onze regio.

Programma in de tijd

 • 13.00 uur: Plenair welkom en aftrap middagprogramma, door Simon Brasser en Jos van Alphen
 • 13.15 uur: Werksessie per deelgebied ronde 1: houdbaarheid en oprekbaarheid van de huidige Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta en beleid
 • 14.30 uur: Pauze
 • 14.45 uur: Werksessie per deelgebied ronde 2: verkennen oplossingsrichtingen voor de lange termijn
 • 15.45 uur: Plenaire terugkoppeling, door Jos van Alphen en Simon Brasser
 • 16.00 uur: Afsluiting