‘Het is de bedoeling dat het project in juni 2021 gereed is. Niet alleen het doel van het project is educatief, ook de uitwerking. Zo komen in dit ‘tiny’ project heel veel onderwerpen samen.’

Educatie 

‘Het plan om een Tiny Sea Forest te realiseren, kwam van IVN,’ gaat Thijs verder. ‘Samen bedachten we dat we studenten van de HZ University of Applied Sciences konden vragen om het idee uit te werken. Dat lukte en er zijn twee teams van studenten met verschillende achtergronden aan de slag gegaan. Zij betrokken op hun beurt weer drie basisscholen uit de omgeving. De studenten gaven in de klas presentaties over het concept. Vervolgens mochten de leerlingen aangeven wat ze in het Tiny Sea Forest zouden willen zien en onderzoeken.’

Een voorbeeld van de toepassing van (fruit)bomen voor natuurherstel onder water. Ook in het Tiny Sea Forest in de Grevelingen zal hiermee worden geëxperimenteerd © Getij Grevelingen
Een voorbeeld van de toepassing van (fruit)bomen voor natuurherstel onder water. Ook in het Tiny Sea Forest in de Grevelingen zal hiermee worden geëxperimenteerd © Getij Grevelingen

Innovatieve technieken

Bij de realisatie kijken de initiatiefnemers ook naar innovatieve technieken om het onderwaterleven te stimuleren. ‘In de Grevelingen doen we al een tijdje onderzoek naar het herstel van zeegras. Dat kwam oorspronkelijk veel voor in het meer en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ecosysteem. Zeegras willen we dus zeker in het Tiny Sea Forest laten terugkomen. Ook willen we experimenteren met het gebruik van oude bomen. Door die op de bodem te leggen, creëer je extra structuur onder water. Dat kan een bijdrage leveren aan natuurherstel’, licht Thijs toe. ‘En dat is ook weer een interessant onderzoeksproject voor de HZ, samen met het NIOZ.’

Tiny Forests

Tiny Forests zijn in korte tijd heel populair geworden. Het zijn stukjes dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan, waar kinderen kunnen leren over de natuur. Door veel verschillende inheemse bomen aan te planten, trekken deze gebieden weer allerlei vogels en andere dieren aan. Dat is goed voor de biodiversiteit en het zorgt voor natuurbeleving voor kinderen en volwassenen dichtbij huis. De afgelopen jaren zijn in Nederland al meer dan honderd Tiny Forests gerealiseerd.