In het webinar word je bijgepraat over de actuele stand van zaken van Getij Grevelingen. Tijdens de virtuele rondleiding maak je kennis met het HMC. Het HMC zorgt voor actuele “hydrologische” informatie op de Noordzee, aan de kust en in het Deltagebied zoals verwachte waterhoogten en golven. Samen met meteorologische informatie van het KNMI maakt het HMC overzichten en verwachtingen voor de scheepvaart en de waterbeheerders in Nederland. Deze informatie is onder andere nodig om het waterpeil te reguleren. In de tour vertelt het HMC hoe geavanceerde techniek op dit moment al zorgt voor optimaal peilbeheer in de Zeeuwse wateren en de Grevelingen in het bijzonder.

Regelen waterpeil

Het waterpeil van de Nederlandse wateren wordt geregeld via kunstwerken, zoals stuwen, sluizen en gemalen. Om deze goed te kunnen bedienen hebben beheerders informatie nodig over actuele en verwachte waterstanden, neerslag en het in werking zijn van gemalen. Voor het peilbeheer van de Zeeuwse meren bepaalt het HMC-systeem de benodigde inzet van de spuisluizen. Op basis van scenarioberekeningen stuurt het HMC de regelsystemen op diverse objecten aan. Naast de rol die het HMC nu al heeft in het peilbeheer van de Grevelingen, krijgt het ook een belangrijke rol bij de introductie van een groter getij.

Aanmelden is niet nodig

Wil je het webinar graag volgen? Je hoeft je van tevoren niet aan te melden. Klik op 22 oktober om 19.30 uur op de link op de website van de Grevelingenweek of op de website van Getij Grevelingen. Het webinar duurt tot 20.30 uur.