Wij helpen graag mee aan onderzoek naar de effecten op de oesterkweek
Kees van Beveren Voorzitter Nederlandse Oestervereniging Nederland en lid van de Adviesgroep Zuidwestelijke Delta

‘Door het terugbrengen van het getij op de Grevelingen zal er meer doorstroming plaatsvinden en dat is voor alle visserijsectoren positief. Wij staan neutraal tegenover de veranderingen, omdat wij als oestersector nu nog niet kunnen inschatten wat de effecten zullen zijn van het terugbrengen van het getij. Voor ons is van belang dat met de veranderingen die gaan plaatsvinden, de oesters kunnen blijven groeien. Tot nog toe is dat geen probleem, maar het getij kan van invloed zijn op de draagkracht in het gebied. Het is dus van belang dat te onderzoeken. In de Grevelingen hebben we een bijzondere manier van oesterkweek, omdat er geen gebieden droogvallen. De diepere lagen in het meer zijn nu dood. Wij kweken daar geen oesters, maar als die weer gezond worden, kan dat ook voor ons positief zijn. Wij denken en werken in ieder geval graag mee aan de planvorming de komende jaren.’

Getij in het Grevelingenmeer is een goede ontwikkeling voor de vispopulatie en recreatie
Björn Schutz (directeur) en Martijn Westdorp (belangenbehartiger) Sportvisserij Zuidwest Nederland

Björn Schutz: ‘Voor de sportvisserij is de komst van getij in de Grevelingen positief. Door het verbeteren van de waterkwaliteit in het meer kunnen vissoorten zich uitbreiden en nieuwe soorten zich vestigen. Hopelijk komt er meer vis in de Grevelingen en dat is gunstig voor de sportvisserij. Nu laten sportvissers het gebied vaak links liggen omdat er te weinig kans is om iets te vangen. Het beperkt getij geeft een recreatieve en economische impuls aan het hele gebied. Ook voor de omliggende gemeenten waar sportvissers als toerist verblijven. Ik hoop dat ervoor gekozen wordt de Brouwerssluis continu open te houden. Dit komt de vispopulatie in het gebied zeker ten goede. De nieuwe doorlaat, in combinatie met bijvoorbeeld het Kierbesluit Haringvliet, biedt veel kansen voor de hele regio.’ Martijn Westdorp vult aan: ‘Voor ons als belangenbehartigers van de sportvisserij is de visvriendelijkheid van de doorlaat erg belangrijk. Daarnaast moet het gebied rondom de doorlaat goed toegankelijk blijven voor sportvissers. Denk hierbij aan diverse strekdammen en openbare trailerhelling(en) waar sportvissers met de boot het water op kunnen. Idealiter zien we de kwaliteit van het water en de biodiversiteit zodanig verbeteren dat we in de toekomst weer mooie platvissen zoals bot, schol en tarbot gaan vinden in het water van de Grevelingen. Dan heeft het toelaten van het getij zijn werk echt goed gedaan. Elke verbetering ten opzichte van nu is een mooie ontwikkeling voor het gebied.’

Wij hopen op nieuwe kansen voor de beroepsvissers in het gebied
Hans van Geesbergen Voorzitter Vereniging van Beroepsvissers De Grevelingen

‘De palingvisserij heeft het al een aantal jaren zwaar in de Grevelingen. Door de komst van getij en een open verbinding met de Noordzee schatten wij in dat de populatie paling in de Grevelingen verder afneemt in de beperkte periode dat er op paling gevist mag worden. Tegelijk zien we ook de noodzaak van het robuuster en gezonder maken van de Grevelingen. Met het terugbrengen van beperkt getij en zuurstofrijk water hopen we dat de biodiversiteit in de Grevelingen toeneemt. Dit creëert ook kansen voor de beroepsvissers. De vangstmogelijkheden op paling lopen terug door onder andere maatregelen vanuit de overheid. Een gezonder Grevelingenmeer kan nieuwe mogelijkheden bieden voor onze vissers op het gebied van kweek en vangst van (nieuwe) soorten schelpdieren. Ons motto is daarom ook: niet altijd het eigen belang voorop zetten en: beweeg mee met de veranderingen. We denken graag actief mee over de plannen voor de Grevelingen. We hopen dat er voldoende ruimte is voor onze vissers om ontwikkelingen in het gebied te mogen benutten. Om uiteindelijk hun bedrijven voort te kunnen zetten.’

Ik ben blij dat er stappen worden gezet om de Grevelingen gezonder te maken
Martin Bout Grevelingenvisser en eigenaar van Mosselhandel Bout

‘Als beroepsvisser ben ik vaak op de Grevelingen te vinden. Al jaren zie ik de waterkwaliteit en daarmee ook de biodiversiteit in het water achteruit gaan. Ik vind het daarom positief dat er nu serieuze plannen worden gemaakt om het gebied weer gezonder te maken. Al ben ik wel erg benieuwd welke effecten het getij precies gaat hebben op het gebied. Wij vissen voornamelijk op paling en kreeft in de Grevelingen. Voor de paling weten we dat de komst van een doorlaat negatieve gevolgen kan hebben voor de visstand. Zij weten straks de zee nog beter te vinden. Voor de kreeften hoop ik dat zij uiteindelijk een groter leefgebied krijgen, doordat de bodem, die op veel plekken in de zomer dood is, opleeft. Daarnaast voeren we nu met andere Grevelingenvissers een proef uit met mosselhangcultuur vlakbij de Brouwerssluis. Met deze pilot experimenteren we met het invangen van mosselzaad en het opkweken van mosselen. Het beperkt getij kan hieraan natuurlijk een positieve bijdrage leveren. Maar het succes hangt van meer factoren af. Denk aan regelgeving en beschikbare ruimte om hangcultuur te kweken. Wij wachten de toekomst dus met nieuwsgierigheid af en hopen dat het ons nieuwe kansen brengt.’