Op 8 maart bezochten minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Brouwersdam om het nieuws over de Grevelingen bekend te maken. Dat werd breed verwelkomd door de aanwezigen: de bestuurders van provincies en gemeenten die meebetalen aan dit project, de directeur van Staatsbosbeheer en natuurliefhebbers, vissers, duikers en watersporters.

Enorme impuls

‘De nieuwe doorlaat in de Brouwersdam gaat een enorme impuls geven aan de waterkwaliteit in de Grevelingen,’ aldus Ben de Reu. ‘Ook kunnen we nu verder gaan met het ontwikkelen van kennis en innovaties op het gebied van getijdenenergie. Een prachtig resultaat waaraan hard is gewerkt! In eerste plaats door Rijkswaterstaat en de ministeries van IenW en LNV door de Verkenning rondom de Grote Wateren. Maar ook door de verschillende natuurorganisaties en maatschappelijke instellingen binnen de Zuidwestelijke Delta. Provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland dragen ook gezamenlijk 14,5 miljoen bij. De samenwerking in de Zuidwestelijke Delta is bijzonder en succesvol, juist door de ruimte voor inbreng van alle partijen.’

 

Bacteriematten Grevelingenmeer
Bacteriematten Grevelingenmeer

Bacteriematten

Het project geeft de Brouwersdam een make-over, waardoor het straks een Deltawerk is waar waterveiligheid en waterkwaliteit samen gaan. Sinds de aanleg van deze dam komt er te weinig zuurstofrijk water in de Grevelingen. Hierdoor verdwijnt langzaam maar zeker zuurstof uit het water nabij de bodem en sterft het bodemleven. Daarvoor in de plaats komen bacteriematten die het laatste restje zuurstof verbruiken. Dit probleem keert jaarlijks terug en neemt in omvang toe. Dat is niet alleen een bedreiging voor de natuur onderwater, maar ook voor visserij en de recreatiemogelijkheden.

Getijdencentrale

Tijdens het werkbezoek van de ministers werd het aanbrengen van een getijdencentrale in de Brouwersdam door het Rijk genoemd als een mooie kans. Provincie Zuid-Holland onderzoekt met de provincie Zeeland, het Rijk en marktpartijen of het deels openen van de Brouwersdam gecombineerd kan worden met een getijdencentrale die elektriciteit opwekt door eb en vloed. Een getijdencentrale past in de energietransitie en is een prachtig voorbeeld van de innovatiekracht van de Nederlandse watersector die een interessant exportproduct kan opleveren.

Beproefde oplossing

Rijkswaterstaat start nu met de planuitwerking. Liz van Duin, directeur netwerkontwikkeling: ‘Het herstel van getijdenwerking in de Grevelingen is een beproefde oplossing, die zich al bewezen heeft bij het terugbrengen van getij in het Veerse Meer. Wij zien dit als de doorontwikkeling van de Deltawerken, waarbij natuur een randvoorwaarde is voor een veilig en leefbaar landschap. Deze investeringen zijn klimaatrobuust, en de basis voor verdere economische ontwikkelingen. In 2018 focussen we ons op het uitwerken van de plannen, met ruimte voor alle betrokken partijen. We moeten natuurlijk alle procedures zorgvuldig doorlopen en dat maakt een precieze planning lastig. Het plan is om over een paar jaar te kunnen starten met de bouw van een doorlaat.’

Aanpak Grote Wateren

Dit project is onderdeel van een breder pakket. Ook in andere grote wateren vraagt het watersysteem om verdere verbetering voor natuur en economie. IenW en LNV zijn daarom vorig jaar gestart met een verkenning Grote Wateren. In de verkenning zijn de problemen op het gebied van natuur en waterkwaliteit geordend vanuit nationaal perspectief. Zo is een gezamenlijk beeld ontstaan van de urgentie en kansen in de verschillende wateren. De verkenning maakte duidelijk dat de Grevelingen om prioriteit vraagt.